CO2 Prestatieladder

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor de bouwsector, en BESIX Group erkent de hoogdringendheid ervan. BESIX Group onderscheidt zich al jaren in de bouwsector door de vernieuwende en duurzame aanpak van zijn activiteiten. 

Voor zijn activiteiten in Nederland koos BESIX reeds in 2011 voor deze aanpak met een certificaat van niveau 5, in overeenstemming met de CO2-prestatieladder. 

In lijn met het beleid inzake Energie & broeikasgassen heeft BESIX in 2022 dit Nederlandse certificaat uitgebreid naar de Business Unit Europe, waartoe België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Nederland behoren. 

De volgende Belgische filialen, als onderdeel van de Organizational Boundary, maken deel uit van deze certificatie: BESIX Environment, BESIX Infra, BESIX Infra Support, BESIX Unitec en zijn filialen BESIX Unitec Nederland en BESIX Connect, Franki Foundations en zijn filialen Franki Grondtechnieken BV (NL) en Atlas Fondations (FR);

Om onze ambitie waar te maken, hebben we een CO2- en energiereductieprogramma ontwikkeld. De laatste versie van dit CO2- en energiereductieprogramma kan je vinden via de volgende link.

Voor elk CO2-gegund project zullen bij de start van het project specifieke scope 1, 2 & 3 reductiedoelstellingen en -maatregelen worden bepaald en tijdens het project worden opgevolgd met behulp van een CO2-projectplan.

Voor meer informatie bezoek de website van het CO2-projectplan.

 
“Onze belangrijkste ambitie is om uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraal te zijn voor onze eigen directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies. Om rekening te houden met de groei van ons bedrijf hebben we ervoor gekozen onze ambitie te verbinden aan onze omzet. Een tussentijdse mijlpaal is vastgelegd voor eind 2030. Tegen die tijd willen BESIX BU Europe en de betrokken regionale entiteiten hun geconsolideerde eigen CO2-uitstoot (per miljoen euro omzet) met 40% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2019.

Om deze ambities te realiseren, werden voor elk van de bedrijven die deel uitmaken van de Organizational Boundary specifieke reductiedoelstellingen gedefinieerd, rekening houdend met hun lokale context. Door aan te sluiten bij de Belgische Alliantie voor Klimaatactie heeft onze groep bovendien ook zijn engagement aangetoond om SBTi-reductiedoelstellingen vast te leggen.

Naast het terugdringen van onze eigen emissies, werken we ook actief met onze supply chain aan het reduceren van de klimaatimpact van de bouwmaterialen met het grootste potentieel op dit gebied zijnde cement, stortklaar beton en staal. Onze reductie ambities voor beton zijn in lijn met het door BESIX ondertekende Betonakkoord Nederland en Circulair Betonakkoord Vlaanderen en voor staal in lijn met het Bouwakkoord Staal.”

Jan Van Steirteghem
General Manager BESIX Business Unit Europe