Voetafdruk en voortgangsrapport

De CO2-uitstoot voor scope 1,2 en 3 (woon-werkverkeer en zakelijke reizen) ten opzichte van de omzet van de BU Europe en de ermee verbonden dochterondernemingen (de zogenoemde Organizational Boundary) wordt op een 6-maandelijkse basis berekend en gerapporteerd.

De voortgang wordt gemeten vanaf het basisjaar 2019. De onderstaande grafiek toont de huidige progressie (status eind 2022).

Meer details en de voortgang van de reductiemaatregelen zijn te vinden in de meest recente halfjaarlijkse voortgangsrapporten:

 

CO2-uitstoot voor scope 1,2 en 3: