Projecten met een CO₂-gerelateerd gunningsvoordeel

DE GROENE BOOG (The Netherlands)

In Rotterdam-Noord werkt BESIX als onderdeel van het consortium De Groene Boog mee aan de aanleg van de A16, een nieuwe snelweg met een 100% CO₂-neutrale tunnel. De duurzame en innovatieve snelweg past perfect in de omgeving en zal de toegang tot Rotterdam aanzienlijk verbeteren.

Uitvoeringsperiode: 2019 - 2024 (onderhoud tot 2044)
Klant: Rijkswaterstaat

Link to the project page on the CO2 projectplan website

Bediencentrale Den Haag (The Netherlands)

Het project is gelegen in Scheveningen, en omvat het ontwerp, de realisatie en het onderhoud (duur: 15 jaar) van het verkeersleidingscentrum in Den Haag. Het verkeersleidingscentrum Den Haag is de controlekamer waarmee het verkeer van de Hubertustunnel, Koningstunnel, de Victory Boogie Woogietunnel, de drie beweegbare bruggen en het scheepvaartverkeer in goede banen wordt geleid. Het project wordt uitgevoerd door de joint venture BESIX-Vialis.

Klant: Gemeente Den Haag

Execution Period: 2021-2024

Link naar de projectpagina over de website van het CO2 project plan.

Knooppunt De Nieuwe Meer

De reconstructie van Knooppunt De Nieuwe Meer verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid in dit drukbezochte grootstedelijke gebied.  

Het knooppunt en een deel van de A10 zuid vanaf het Knooppunt De Nieuwe Meer tot en met de aansluiting op de Amstelveenseweg worden volledig omgebouwd over een lengte van circa 2 kilometer.   

Met dit project wordt het verkeer op het knooppunt en de A10 zuid ontvlochten en wordt op de A10 een hoofd- en parallelstructuur gerealiseerd welke zal aansluiten op de hoofd- en parallelstructuur die door het project Tunnel Zuidasdok. Dit wordt bereikt door de bouw van een viertal nieuwe beweegbare bruggen over de Schinkel, de verbreding van de A10 om ruimte te bieden aan de hoofd- en parallel structuur en het aanpassen van het onderliggend wegennet waaronder de reconstructie van de Amstelveenseweg.  

Het project wordt uitgevoerd door het consortium Triaxx bestaande uit BESIX, Dura Vermeer en Heijmans. 

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in het eerste kwartaal van 2023.  De effectieve start van de werkzaamheden staat gepland voor Q3-2024. 

Uitvoeringsperiode: 2023-2031 

Opdrachtgever:  Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud  

R4WO (Belgium)

Het DBFM-infrastructuurproject R4WO wil de bestaande R4 West en Oost omvormen tot primaire wegen in Gent, Evergem, Zelzate en Wachtebeke. Het doel is om de R4 een stuk veiliger te maken, de leefbaarheid van de aanpalende woonwijken te verhogen, en zowel langs de R4 West als de R4 Oost meer dan 12 kilometer conflictvrije fietspaden aan te leggen. 

Het project wordt gerealiseerd door het consortium BRAVO-4 dat bestaat uit BESIX Group, Stadsbader, EPICo, Rebel en I4B – Het Belgisch Infrastructuurfonds, terwijl in elk van de uitvoeringsdisciplines een entiteit van zowel BESIX Group als Stadsbader betrokken is. BESIX en Stadsbader volgen de civiele werken op, BESIX Infra en Stadsbader zorgen voor de wegenwerken, terwijl Van den Berg (BESIX Group), Deckx EM (Stadsbader) en Jacops instaan voor de elektromechanische werken.

Volgens de contractuele vereisten moet elk bedrijf van het EPC als MTC uiterlijk 1 jaar na de ondertekening van het contract een certificaat van niveau 5 van de CO2-prestatieladder behalen.

Uitvoeringsperiode: Q3 2024-2031
Klant: De Werkvennootschap

VOVK

Het project betreft een vierjarig samenwerkingscontract voor de voorbereiding en uitvoering van variabele onderhoudswerken voor de wegeninfrastructuur in Zuid-Nederland. Het wegennet bestaat uit een netwerk van Rijkswegen en vaste bruggen. Er worden drie percelen onderscheiden:

  • Perceel West; met de Rijkswegen A4, A16, A17, A27, A29, A58, A59 en A65/N65;
  • Perceel Midden; met de Rijkswegen A2, A50, A58, A59, A67, A73, A77 en A65/N65;
  • Perceel Zuid-Oost; Met de Rijkswegen A2, A67, A73, A74, A76 en A79.

Het project wordt uitgevoerd door de Combinatie BESIX-BESIX Infra Nederland.

Uitvoering: 2023-2026

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat PPO

A27 Noord (Houten-Everdingen)

Bouwcombinatie De Groene Waarden (BESIX, Mobilis, Mourik en Van Gelder) heeft het contract voor de A27 Noord (Houten – Everdingen) toegekend gekregen. De A27HHN beslaat de 7 kilometer van de aansluiting Houten tot en met knooppunt Everdingen.

De A27 van Houten naar Everdingen wordt verbreed naar 4 rijstroken plus een vluchtstrook. Tussen Everdingen en Houten blijven 2 rijstroken gehandhaafd; de vluchtstrook wordt (deels) vernieuwd. De A27 kruist tussen Houten en Everdingen twee drukbevaren vaarwegen: het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. De bestaande Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt verbreed aan de westelijke zijde met één rijstrook en een vluchtstrook. De bestaande Hagesteinsebrug over de Lek wordt vervangen door twee nieuwe bruggen. Op de nieuwe westelijke brug komt een tweerichtingenfietspad.

Uitvoering: 2025-2031

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Naast projecten met een CO2 -gerelateerd gunningsvoordeel zijn er ook een aantal projecten waarbij de CO2 Prestatieladder op eigen initiatief wordt toegepast of waar een CO2 Prestatieladder certificatie op bedrijfsniveau werd gevraagd die in de loop van het project dient te worden behaald

Scheldetunnel-Oosterweel

Het project omvat de realisatie van de Scheldetunnel die de belangrijkste schakel vormt  in de Oosterweelverbinding en zorgt voor het sluiten van de Antwerpse Ring aan de noordkant. De tunnel heeft een totale lengte van 1.800 m en wordt gebouwd volgens de “afgezonken tunnel”-methode. Hierbij worden 8 tunnelelementen van elk ongeveer 60.000 ton gebouwd in de achterhaven van Zeebrugge en vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde drijvend naar Antwerpen gesleept. Daar worden ze na elkaar in een vooraf gebaggerde zinksleuf in de Schelde afgezonken. Deze techniek, waarbij de zwaartekracht en de opdrijvende kracht van water voortdurend met elkaar wedijveren, is één van de meest ingenieuze bouwmethodes uit de beton- en waterbouw.   

Het project wordt gerealiseerd door TM COTU bestaande uit BESIX, DEME Infra, Dredging International, Jan De Nul en Stadsbader Contractors.  TM COTU heeft zelf gekozen om de CO2 prestatieladder op het project toe te passen.  

Uitvoeringsperiode: 2022-2030
Klant: Lantis

RECHTEROEVER OOSTERWEELVERBINDING – ROCO (Belgium)

Het deelproject ‘Rechteroever Oosterweelverbinding’ verbindt, via de Oosterweelknoop, de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting. De R1 wordt over de hele lengte verdiept en gedeeltelijk overkapt, zodat het viaduct van Merksem verdwijnt. Het stedenbouwkundig landschap ondergaat een grondige gedaanteverwisseling en wordt een eigentijdse groene en maatschappijvriendelijke omgeving. Om dit op een zo kort mogelijke termijn te realiseren, is het noodzakelijk om tijdelijk een nieuwe R1 aan te leggen ten oosten van de bestaande R1.

Het deelproject ‘Rechteroever Oosterweelverbinding’ heeft een ongekende omvang en complexiteit in Vlaanderen, en zal worden gerealiseerd door TM ROCO (de Belgische bouwbedrijven BESIX, DEME, Jan De Nul, Cordeel, Denys, Franki Construct, Willemen Infra, Van Laere en BAM-Contractors).

Uitvoeringsperiode: 2022-2030
Klant: Lantis