Projecten met een CO₂-gerelateerd gunningsvoordeel

DE GROENE BOOG (The Netherlands)

In Rotterdam-Noord werkt BESIX als onderdeel van het consortium De Groene Boog mee aan de aanleg van de A16, een nieuwe snelweg met een 100% CO₂-neutrale tunnel. De duurzame en innovatieve snelweg past perfect in de omgeving en zal de toegang tot Rotterdam aanzienlijk verbeteren.

Uitvoeringsperiode: 2019 - 2024 (onderhoud tot 2044)
Klant: Rijkswaterstaat

Link to the project page on the CO2 projectplan website

Bediencentrale Den Haag (The Netherlands)

Het project is gelegen in Scheveningen, en omvat het ontwerp, de realisatie en het onderhoud (duur: 15 jaar) van het verkeersleidingscentrum in Den Haag. Het verkeersleidingscentrum Den Haag is de controlekamer waarmee het verkeer van de Hubertustunnel, Koningstunnel, de Victory Boogie Woogietunnel, de drie beweegbare bruggen en het scheepvaartverkeer in goede banen wordt geleid. Het project wordt uitgevoerd door de joint venture BESIX-Vialis.

Klant: Gemeente Den Haag

Link naar de projectpagina over de website van het CO2 project plan.

RECHTEROEVER OOSTERWEELVERBINDING – ROCO (Belgium)

Het deelproject ‘Rechteroever Oosterweelverbinding’ verbindt, via de Oosterweelknoop, de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting. De R1 wordt over de hele lengte verdiept en gedeeltelijk overkapt, zodat het viaduct van Merksem verdwijnt. Het stedenbouwkundig landschap ondergaat een grondige gedaanteverwisseling en wordt een eigentijdse groene en maatschappijvriendelijke omgeving. Om dit op een zo kort mogelijke termijn te realiseren, is het noodzakelijk om tijdelijk een nieuwe R1 aan te leggen ten oosten van de bestaande R1.

Het deelproject ‘Rechteroever Oosterweelverbinding’ heeft een ongekende omvang en complexiteit in Vlaanderen, en zal worden gerealiseerd door TM ROCO (de Belgische bouwbedrijven BESIX, DEME, Jan De Nul, Cordeel, Denys, Franki Construct, Willemen Infra, Van Laere en BAM-Contractors).

Uitvoeringsperiode: 2022-2030
Klant: Lantis

R4WO (Belgium)

Het DBFM-infrastructuurproject R4WO wil de bestaande R4 West en Oost omvormen tot primaire wegen in Gent, Evergem, Zelzate en Wachtebeke. Het doel is om de R4 een stuk veiliger te maken, de leefbaarheid van de aanpalende woonwijken te verhogen, en zowel langs de R4 West als de R4 Oost meer dan 12 kilometer conflictvrije fietspaden aan te leggen. 

Het project wordt gerealiseerd door het consortium BRAVO-4 dat bestaat uit BESIX Group, Stadsbader, EPICo, Rebel en I4B – Het Belgisch Infrastructuurfonds, terwijl in elk van de uitvoeringsdisciplines een entiteit van zowel BESIX Group als Stadsbader betrokken is. BESIX en Stadsbader volgen de civiele werken op, BESIX Infra en Stadsbader zorgen voor de wegenwerken, terwijl Van den Berg (BESIX Group), Deckx EM (Stadsbader) en Jacops instaan voor de elektromechanische werken.

Volgens de contractuele vereisten moet elk bedrijf van het EPC als MTC uiterlijk 1 jaar na de ondertekening van het contract een certificaat van niveau 5 van de CO2-prestatieladder behalen.

Uitvoeringsperiode:eind 2022-2027
Klant: De Werkvennootschap

RWZI Tiel

Renovatie van een bestaande regenwaterzuiveringsinstallatie te Tiel.

Ultvoeringsperiode: 2018-2019
Klant: Waterschap Rivierenland

Link naar de projectpagina over de website van het CO2 -projectplan.

SUURHOFFBRUG (NL)

De Suurhoffbrug op de A15 verbindt de oevers van het Hartelkanaal in Rotterdam met elkaar, en vormt een onmisbare schakel voor de Maasvlakte en Europoort. De belasting van de brug voor het autoverkeer is sinds de opening in 1973 toegenomen door het groeiende vrachtverkeer, en is daarom op korte termijn aan vervanging toe.

Het project ‘Suurhoffbrug’ bestaat uit de renovatie van de bestaande brug voor het autoverkeer en het plaatsen van een tijdelijke nieuwe brug om de bestaande brug te ontlasten, zodat ze de komende 10 jaar kan blijven functioneren. De nieuwe brug omvat ook een fietspad in twee richtingen.

De joint venture ‘Stipt’ bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer, Mobilis, Besix en Hollandia. Stipt renoveert de bestaande brug, bouwt de landhoofden voor de brug, plaatst de liggers en zorgt ervoor dat de wegen en fietspaden goed aansluiten op de bruggen.

Klant: Rijkswaterstaat

Link naar de projectpagina over de website van het CO2 -projectplan.