Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Iets teruggeven aan de gemeenschap waarin we werken

BESIX Group wil bijdragen tot een veiligere en groenere planeet en wil werken aan een betere plek om te leven. Het doel is om verder te gaan dan de wettelijke vereisten binnen de domeinen maatschappij (Mensen), milieu (Planeet) en economie (Groei), en dit op vrijwillige basis. Als wereldwijde speler houdt de Groep rekening met de specifieke kenmerken en de milieuvereisten van elk land terwijl ze haar MVO-benadering ontwikkelt.

Onze MVO-prioriteiten zijn gericht op vier pijlers:

Mensen

BESIX verbindt zich ertoe het welzijn en de veiligheid van haar werknemers te garanderen. Tegelijk willen we ook voldoende opportuniteiten voor loopbaanontwikkeling en voor sociale betrokkenheid bieden.

Lees meer

Engineering

Onze ingenieurs zetten zich in voor de creatie van duurzame bouwoplossingen.

 

 

Lees Meer

Milieu

We streven naar een minimalisatie van onze impact door onze CO2-uitstoot en ons afval te beperken en we proberen ook certificaten te behalen (LEED, BREEAM, …) voor onze projecten.
 

Lees meer

Business Behaviour

BESIX Group heeft zich ertoe verbonden duurzaam aan te kopen en de gedragscodes na te leven.

 


Lees meer

Bij het realiseren van deze prioriteiten moet BESIX Group rekening houden met 5 belangrijke uitdagingen binnen haar sector: de klimaatverandering, de vergrijzing van de maatschappij, de toenemende nood aan duurzame gebouwen, de nood aan hernieuwbare energie en de nieuwe behoeften inzake talentmanagement.

De combinatie van deze MVO-pijlers en de uitdagingen binnen de industrie resulteert in de volgende verbintenissen voor de Groep:

  • Een maatschappij met een lage koolstofafdruk en weinig afval mogelijk maken
  • Groene oplossingen aanmoedigen
  • Zorgen voor respectvolle en duurzame operaties
  • Een voorkeurswerkgever zijn
  • De veiligheid en het comfort van de werknemers vergroten
  • Gedragscodes integreren
  • Sociale, lokale en economische ontwikkeling promoten

MVO-verslag

BESIX Groep heeft haar eerste MVO-verslag voor de periode 2010-2011, in 2012 gepubliceerd. Nu is een derde rapport voor de periode 2015-2016 beschikbaar.

Dit verslag is een goede gelegenheid om te laten zien wat we bereikt hebben met betrekking tot het Global Reporting Initiative(GRI), dat door vele bedrijven, ook binnen onze sector, als richtlijn gebruikt wordt.

Via het GRI weten onze klanten en stakeholders wat onze doelstellingen zijn en welke acties we ondernemen om ze te verwezenlijken. Zo hebben we ons in 2016 aangesloten bij ‘The Shift Network’ en engageren we ons, zoals vele andere referentiegroepen, voor de Verenigde Naties en zijn Global Compact-programma. In 2017 werd ons statuut als “Actief Lid” bevestigt.

Download onze MVO-verslagen 

Bewustzijn creëren

Met onze Gedragscodes, die door steeds meer collega’s, onderaannemers en leveranciers onderschreven worden, wensen we een bewustzijn en verandering op gang te brengen die verder reikt dan onze eigen organisatie. Daarom werken we samen met andere Belgische bedrijven, organisaties en politici aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), een initiatief van de Belgische vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking.

In onze sector maken we deel uit van de organisatie EIC (European International Contractors), die bedrijven helpt om hun MVO-verantwoordelijkheid beter in te vullen.

Naleving van de gedragscode en waakzaamheid

Voor de complexe, grootschalige projecten waaraan onze Groep werkt, moeten we uiteraard derde partijen, consortiumpartners en onderaannemers inschakelen.

Onze Gedragscode inzake duurzame en verantwoordelijke aankoop is onze leidraad voor het samenwerken met externe partners en hen op te volgen. Zo luisteren we naar ngo’s als ze ons informatie en feedback geven over praktijken die ingaan tegen onze principes.

In 2016 hebben we open en constructief met een van hen gecommuniceerd toen zij de werkomstandigheden onderzochten op een bouwplaats in Qatar, waar we samen met onderaannemers als consortiumpartner aan de slag waren.

We hebben van die contacten gebruik gemaakt om het toezicht op onze onderaannemers te verbeteren en onze werkomstandigheden zo professioneel en ethisch mogelijk te maken in elk land waar we actief zijn.

Woon- en werkomstandigheden van gastarbeiders in het Midden-Oosten

BESIX startte haar activiteiten in het Midden-Oosten reeds in 1965, aanvankelijk in de Emiraten, gevolgd door Qatar, Saudi Arabië, Bahrein en  Oman. Onze ‘license to operate’ in deze regio omvat een sterk engagement om hoogkwalitatieve werk- en leefomstandigheden te creëren voor onze arbeiders, en onze inspanningen op dat vlak continu te verbeteren.

De omvang van onze projecten in bouw, maritieme en civiele werken vereist een enorm aantal werkkrachten, een vraag die niet kan worden ingevuld door louter lokale arbeidskrachten. Vandaag stellen we ruim 11 000 medewerkers tewerk in het Midden-Oosten, waarvan een groot deel gastarbeiders, die voornamelijk afkomstig zijn uit Zuid-Oost Azië en India in het bijzonder.

BESIX streeft ernaar verder te gaan in haar inspanningen dan wat de wet voorschrijft. We hebben sourcing- en rekruteringsprocessen ingevoerd die tot doel hebben misbruik van gastarbeiders te voorkomen en leggen onze standaarden ook op aan onze onderaannemers. In het Midden-Oosten en specifiek Qatar hebben we de verblijfplaatsen van de arbeiders aanzienlijk verbeterd door onder meer ontspanningsruimtes te voorzien en we geven hen ook opleiding via het “Right to Learn” programma om hun IT-vaardigheden te ontwikkelen.

Verneem meer hierover via deze video:

BESIX Foundation

BESIX Foundation is een privé-stichting die werd opgericht in 2009 door de Belgische bouwgroep BESIX, ter gelegenheid van haar honderdjarige bestaan. De stichting komt liefdadigheidsinstellingen tegemoet onder de vorm van financiële steunverlening zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren.

Daarnaast moedigt de stichting de werknemers van de BESIX Group aan tot vrijwilligerswerk. Opleiding, bouw en milieu zijn de overkoepelende thema’s van de gesteunde projecten.

Over de jaren heen heeft BESIX Foundation ook zelf 2 activiteiten ontwikkeld: Right 2 Learn en Kiddy Build.

Right 2 Learn

Computerklassen voor arbeiders in Dubai, Abu Dhabi and Qatar

Onze arbeiders in het Midden-Oosten, die ver van huis werken, besteden een niet-verwaarloosbaar deel van hun loon aan telefonische communicatie. Deze situatie heeft BESIX Foundation ertoe gebracht om een informaticaopleiding op te starten, die hen vertrouwd maakt met de mogelijkheden van het intranet en hen toelaat langs die weg te communiceren met hun families en kosten te besparen.

Op de werf of in de woonplaats van de arbeiders werden vier opleidingscentra en cybercafés ingericht. Collega’s begeleiden en onderrichten er op vrijwillige basis de arbeiders die nooit eerder een computer gebruikten.

Het succes van Right-2-Learn kent geen grenzen. De eerste groep ‘studenten’ heeft zijn missie ondertussen al voltooid. Het is fantastisch om te zien hoe mensen tijdens de les voor het eerst in hun leven een computer aanraken; dat geeft een heerlijk gevoel en moedigt je aan om verder te doen. Ik nodig iedereen uit om deel te nemen aan dit buitengewone initiatief!

Mohamed Riadh Aroua
Administration Manager, Warner Bros

KiddyBuild

Gedurende één dag nodigen we kansarme kinderen uit het vijfde en zesde jaar van een lagere school in België bij ons uit. We bezoeken samen met hen onze werven en opslagplaatsen en laten hen zo kennismaken met de verschillende jobs in de bouwsector. Enthousiaste BESIX Group medewerkers begeleiden hen en laten hen delen in hun passie voor hun job. Ook al beogen de kinderen niet meteen een job in de bouwsector, wenst KiddyBuild hen te motiveren om op zoek te gaan naar wat hen aanspreekt en hen zo aan te moedigen daarin een toekomst uit te bouwen.

Het project werd enthousiast onthaald door de Bouwfederatie en de Fondation pour l’Enseignement.

In de Verenigde Arabische Emiraten ontvangt onze afdeling in Ajman jaarlijks bijna 300 studenten om hen uitleg te geven over de watercyclus en de behandeling van afvalwater en hen bewust te maken van het thema milieubescherming.

Meer weten? Bezoek dan www.besixfoundation.com of ons Facebook pagina voor meer informatie

Contact

Bij vragen omtrent onze MVO-acties kan u contact opnemen met
Frédéric de Schrevel, Group MVO Officer, of Muriel Sacré: csr@besix.com