Eerlijke arbeidspraktijken en migrerende werknemers

Bevorderen van faire werkomstandigheden

BESIX Group is sinds 1965 aanwezig in het Midden-Oosten via zijn dochteronderneming Six Construct. Het bedrijf is gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten en draagt actief bij tot de ontwikkeling van het Arabisch schiereiland.

Het heeft emblematische gebouwen gebouwd, waaronder de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld, bouwwerken zoals bruggen, tunnels en luchthavens, zee- en haveninfrastructuren, water- en afvalzuiveringsinstallaties, alsook sport- en recreatievoorzieningen.

Via deze link kunt u enkele verwezenlijkingen in het Midden-Oosten bekijken..

BESIX Group stelt momenteel 8.000 werknemers tewerk in het Midden-Oosten. De meerderheid van hen zijn migrerende werknemers, voornamelijk uit India, Bangladesh en Nepal. Ze werken mee aan alle grote bouwprojecten die BESIX Group uitvoert.

De gemiddelde anciënniteit van de migrerende werknemers binnen de groep bedraagt negen jaar. Meer dan 35% van hen werkt al meer dan 10 jaar bij de groep.

Het interne beleid van BESIX Group met betrekking tot het respecteren van de rechten van migrerende werknemers is onderworpen aan zeer duidelijke en strikte regels en voldoet aan de hoogste normen en standaarden op dit gebied.

Voorbeelden zijn:
• Migrerende werknemers, door Six Construct tewerkgesteld, worden rechtstreeks betaald, niet door tussenpersonen. Het bedrijf voorziet voor hen een volledige ziekteverzekering;
• Six Construct biedt migrerende werknemers kwaliteitsvolle en comfortabele accommodatie, met inbegrip van religieuze, culturele en voedselvoorzieningen voor elk van de vertegenwoordigde gemeenschappen;
• Six Construct heeft transparante mechanismen ingevoerd voor de benoeming van werknemersvertegenwoordigers. Zij worden verkozen en hebben regelmatig overleg met het management;
• Migrerende werknemers hebben toegang tot relevante informatie in een taal die zij kennen;
• Migrerende werknemers worden altijd op tijd betaald en hun loon is in overeenstemming met de nationale en internationale normen;
• Six Construct houdt geen paspoorten of persoonlijke documenten achter tegen de wil van de arbeiders;
• Six Construct werkt niet samen met wervingsbureaus die migrerende werknemers met terugwerkende kracht wervings- of andere kosten aanrekenen;
• De veiligheidsreputatie van Six Construct op de bouwplaatsen is een van de beste in de regio;
De werktijden zijn aangepast aan de seizoenen. Zo wordt er in het Midden-Oosten in juni, juli en augustus gedurende verschillende uren van de dag niet gewerkt, en wordt de werkdag 5,5 uur onderbroken tussen 10.00 en 15.30 uur.

BESIX Group en Six Construct richten zich niet alleen op hun eigen praktijken:
• De groep eist van zijn onderaannemers documenten waaruit blijkt dat zij voldoen aan hoge normen op diverse gebieden, waaronder leefomstandigheden en aanwervingsprocedures.

Op die manier wil BESIX Group, in goede samenwerking met de lokale overheden, bijdragen tot het verbeteren van de praktijken van de andere bedrijven waarmee het samenwerkt in de regio en een drijvende kracht zijn voor verandering en verbetering.

BESIX Group werkt actief en transparant samen met nationale en internationale instellingen en organisaties om de rechten van migrerende werknemers te garanderen en te bevorderen.

• In december 2017 ondertekende BESIX Group een internationale raamovereenkomst met de Building and Wood Workers' International (BWI) en de Europese ondernemingsraad (EOR) van BESIX. De BWI is een internationale federatie van 351 vakbonden uit 127 landen, waaronder Europese landen, die ongeveer 12 miljoen werknemers vertegenwoordigen. Een EOR is een orgaan van werknemersvertegenwoordigers van een bedrijf dat op Europese schaal actief is, in dit geval BESIX Group.

• De overeenkomst inzake de naleving van internationale normen en mensenrechtenconventies wil het welzijn bevorderen van de personen die werken voor BESIX Group, zijn dochterondernemingen en partners, waar ze zich ook bevinden in de wereld. Dat omvat de oprichting van een onafhankelijk controlemechanisme voor de praktijken inzake mensenrechten. In deze context heeft de BWI vrije toegang tot bouwwerven en accommodaties voor migrerende werknemers.

• De voorbije jaren hebben de BWI en de EOR van BESIX verschillende van dergelijke missies uitgevoerd in Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko.

• BESIX Group werkt regelmatig samen met niet-gouvernementele organisaties. Een voorbeeld: de Britse ngo Business & Human Rights Resource Centre publiceerde in januari 2019 een rapport over 'Human Rights of Migrant Workers', en stelde BESIX voor als een van de bedrijven met de beste praktijken in het Midden-Oosten op dat gebied.

• Via Six Construct werkt BESIX Group actief samen met de lokale overheden. Dat was bijvoorbeeld het geval met de autoriteiten van de Emiraten tijdens de bouw van de infrastructuur voor de Wereldtentoonstelling in Dubai. Dit geldt ook voor de autoriteiten van Qatar, met wie de groep tussen 2012 en 2019 samenwerkte tijdens de werken aan de sportfaciliteiten voor het wereldkampioenschap voetbal. Beide autoriteiten hebben de werk- en leefomstandigheden van migrerende werknemers op hun grondgebied vaak aan een evaluatie onderworpen.

De voorbije jaren hebben verschillende prominenten van internationale organisaties en instellingen BESIX Group of Six Construct openlijk genoemd als referentie voor de bevordering van het welzijn van de arbeiders in het Midden-Oosten.

Voorbeelden zijn:

• Op 5 december 2017, tijdens een zitting van de commissie Buitenlandse Zaken van het Vlaams Parlement, wees de voorzitter van het bestuursorgaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), Luc Cortebeeck, op de onderlinge verschillen in arbeidsomstandigheden voor migrerende werknemers in Qatar van bedrijf tot bedrijf, waarbij hij stelde dat de praktijken van BESIX op dit gebied tot de beste behoren. Hij maakte gelijkaardige opmerkingen ook in de pers, met name in het Belgische tijdschrift Trends van 22 april 2021;

• De directeur van Amnesty International België noemde BESIX een voorbeeld om te volgen op het vlak van respect voor de rechten van arbeiders. Dat gebeurde op 27 september 2019 tijdens een primetime programma uitgezonden op Bel RTL, een Franstalige radiozender met een groot publiek: "(...) BESIX heeft een aantal stappen gezet en geeft het goede voorbeeld. Vandaag tonen zij wat je als werkgever kunt doen om een afdoende kwaliteit van werk te garanderen voor de mensen die voor je werken. Dit is een voorbeeld om te volgen (...)"; De directeur heeft in 2021 gelijkaardige opmerkingen gemaakt op de televisiezenders BX1 (30 maart 2021) en LN24 (12 april 2021).

• Naast de verslagen van zijn federatie heeft ook de algemeen secretaris van de Building and Wood Workers' International (BWI), Ambet Yuson, zich meermaals in de pers uitgelaten. Zo verklaarde hij in De Standaard van 27 maart 2021, een van de belangrijkste Belgische dagbladen, dat BESIX Group in het Midden-Oosten normen toepast die "even goed" zijn als die in West-Europa, en dat de groep heeft bijgedragen tot de verbetering van de veiligheidsomstandigheden van arbeiders op bouwwerven.

BESIX Group heeft een van de beste veiligheidsrecords op zijn bouwwerven in het Midden-Oosten. De veiligheidsstatistieken zijn er beter of op zijn minst vergelijkbaar met die van de andere locaties van de groep over de hele wereld, waaronder Europa. De meeste bouwwerven van de groep halen vaak meerdere miljoenen werkuren zonder één enkel ongeval met verzuim.

BESIX Group neemt op dit vlak heel wat bijkomende maatregelen om bij te dragen tot eersteklas arbeidsomstandigheden. Zo worden de werktijden uiteraard aangepast aan de seizoenen, vooral tijdens de warmere maanden (niet werken tussen 10.00 en 15.30 uur), en zijn er voorzieningen en infrastructuur aanwezig om de arbeidsomstandigheden op een hoog peil te houden.

• Safety Time Out
Een van de initiatieven van BESIX Group is de organisatie van 'Safety Time Out'-evenementen. Daarbij worden alle bouwwerven van de groep wereldwijd enkele uren stilgelegd voor bewustmakings- en opleidingssessies. De werknemers worden uitgenodigd om te overleggen, te discussiëren en opportuniteiten en acties voor verbetering te identificeren en er zo voor te zorgen dat veiligheid altijd de eerste prioriteit is op de werkplek.

medium-Al Janoub Stadium 057 Op alle grote bouwwerven van BESIX Group in het Midden-Oosten werken migrerende werknemers. Dat was het geval voor de sportfaciliteiten voor het FIFA-wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar, van 2014 tot 2019, en voor de infrastructuur en paviljoenen voor de Wereldtentoonstelling van 2020 in Dubai.

medium-French Pavilion 5 • Wereldtentoonstelling 2020 in Dubai
Six Construct realiseerde de volledige infrastructuur voor de Wereldtentoonstelling van 2020 in Dubai en bouwde de Franse en Belgische nationale paviljoenen.

Dubai heeft besloten om van dit wereldevenement een voorbeeld van respect voor migrerende werknemers te maken door ongekende normen op te leggen aan bedrijven die in het land actief zijn. Zo voerde de overheid gedurende heel 2019 driemaandelijkse audits uit bij alle bedrijven die actief zijn op het beursterrein en in de accommodatie van hun arbeiders. BESIX stond regelmatig bovenaan op het podium.

medium-Al Janoub Stadium 069 • FIFA-wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar
Ter voorbereiding van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022 renoveerde Six Construct een bestaand stadion en bouwde het een nieuw stadion. Die projecten werden in 2019 voltooid.

Op deze twee bouwwerven vonden in totaal drie dodelijke ongevallen plaats. Daarbij waren twee migrerende werknemers betrokken en één andere werknemer, van wie er twee voor onderaannemers werkten. Het bedrijf heeft zijn verantwoordelijkheid echter nooit ontlopen. Deze ongevallen op de bouwwerf werden onderzocht door de bevoegde nationale instanties en door de eigen afdelingen van het bedrijf. Bovendien was Six Construct altijd bereid om op een transparante manier aanvullende informatie te verstrekken over dit onderwerp aan belangstellende externe instellingen.

BESIX Foundation heeft het ‘Right 2 Learn’-programma opgezet. Dit initiatief omvat computer- en taalopleidingen Engels voor de migrerende werknemers van de groep in het Midden-Oosten.

Right2Learn Dubai 48 • Dankzij de computer training kunnen ze contact onderhouden met hun respectieve familie zonder veel geld uit te geven aan telefoongesprekken en leren ze op het internet te surfen. Sinds 2017 hebben migrerende werknemers toegang tot computers en smartphones, zodat ze hun familieleden gratis kunnen bellen en foto's en e-mails kunnen versturen.

• Er worden Engelse taalcursussen georganiseerd in samenwerking met de Smart Life Foundation. Het doel is om migrerende werknemers in staat te stellen Engels te begrijpen en te praten.

In beide gevallen is de vraag groot en hebben al honderden arbeiders deelgenomen aan deze cursussen.

CONCLUSIE

Excellentie staat centraal in de doelstellingen van BESIX Group. Wij streven naar excellentie in onze operationele activiteiten, maar ook op menselijk vlak. Het engagement van het bedrijf voor de mensenrechten, en in het bijzonder voor de werk- en leefomstandigheden van migrerende werknemers, is duidelijk: door voortdurend zijn praktijken te verbeteren en van zijn partners en leveranciers te eisen dat ze praktijken hanteren die vergelijkbaar zijn met de zijne, wil BESIX verandering teweegbrengen. Het bedrijf bewijst al enkele jaren dat dit werkt.


Download hier onze infografiek met een overzicht van onze verbintenissen

Download hier de volledige tekst van onze internationale kaderovereenkomst inzake eerlijke arbeidsnormen