Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN

De Sustainable Development Goals, SDGs, van de Verenigde Naties bieden een krachtig kader voor het aanpakken van wereldwijde problemen en het bouwen aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Als actief lid van het UN Global Compact sinds 2016 is het voor de groep niet meer dan logisch om de SDGs te ondersteunen. Daarom keurde BESIX Group in 2017 de SDGs goed en toonde zo zijn engagement voor een duurzame ontwikkeling.

De groep werkt aan innovatieve en duurzame oplossingen die een aanzienlijk verschil maken voor de samenleving, gemeenschappen en toekomstige generaties. In deze context focust BESIX Group op specifieke doelstellingen waar het een aanzienlijk verschil kan maken, met de SDGs als leidraad.

BESIX Group steunt actief de doelstellingen van de Agenda 2030 rond mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap en streeft naar duurzame oplossingen die de samenleving en toekomstige generaties ten goede komen.

BESIX Group heeft 10 SDGs geïdentificeerd waarop het een directe en positieve impact kan hebben:

De groep richt zich met name op SDG 8 (Waardig werk en economische groei), SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie) en SDG 13 (Klimaatactie), vanuit de overtuiging dat deze doelen in lijn liggen met de kernactiviteiten van de groep en dat dit de SDGs zijn waaraan de groep de meeste waarde kan toevoegen.

CIFAL

BESIX Group werd in 2023 partner van CIFAL, een bij UNITAR aangesloten expertisecentrum rond de SDGs, dat opleidingen, projectontwikkeling en coaching aanbiedt.

Deze organisatie helpt BESIX Group om het kader van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te gebruiken om zijn maatschappelijke doelstellingen te plannen en zijn werknemers op te leiden. Dit initiatief is niet enkel een antwoord op de groeiende behoefte naar duurzame oplossingen op de markt, maar het is ook een strategische stap om de groep voor te bereiden op een duurzame toekomst.
BESIX Group is ook lid van de Raad van Bestuur van CIFAL sinds januari 2024.

"SDG Pioneer" traject

CIFAL beheert het PCA2030 duurzaamheidstraject, ondersteund door UNITAR. Dit programma definieert drie ambitieniveaus voor het behalen van de SDGs: SDG Pioneers, SDG Champions en SDG Ambassadors, in lijn met de UN2030-agenda.

In 2024 kiest BESIX Group voor het pad van de SDG Pioneer en verhoogt het zijn ambitie om SDG-proof te worden. Dit niveau focust op de transversale integratie van de SDGs in de hele organisatie, wat neerkomt op een outside-in benadering. De groep zal de komende jaren haar ambitieuze actieplan laten zien dat alle aspecten van de 5 P's van de 2030 Agenda - Mensen, Planeet, Welvaart, Partnerschap en Vrede - omvat en zal rapporteren over de specifieke doelstellingen.

Het traject is een kans voor organisaties om te leren, te implementeren en te communiceren over de SDGs. Het behalen van elk niveau van dit programma is een prestigieuze erkenning, belichaamd door een UNITAR Training Certificaat.

Sensibiliseringscampagne rond de SDGs binnen BESIX Group

In 2023 lanceerde BESIX Group een uitgebreide sensibiliseringscampagne rond de SDGs om zijn werknemers te betrekken en hun deelname aan de duurzaamheidsagenda te vergroten. Deze sessies, in samenwerking met CIFAL, helpen de BESIX-teams om de SDGs en hun relevantie voor de organisatie te begrijpen. Werknemers kunnen bijdragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen van BESIX Group door duurzame principes op te nemen in hun dagelijkse taken.

Bij BESIX Group geloven we er sterk in om onze bedrijfsstrategieën en -activiteiten af te stemmen op deze doelstellingen en zo een positieve impact te hebben op de wereld. In de toekomst zullen we onze collega's blijven ondersteunen om duurzaamheid te integreren in hun functies en projecten door hen de nodige kennis en middelen te verschaffen.

De sessies zijn ook bedoeld om de huidige selectie van SDGs van de groep te evalueren en, indien nodig, deze SDG-selectie bij te werken in lijn met de voortdurende evolutie naar duurzaamheid.

De SDG sensibiliseringscampagne zal in 2024 verder worden uitgerold, omdat het niet alleen een antwoord is op de toenemende vraag naar duurzame oplossingen in de markt, maar ook een proactieve stap om de groep voor te bereiden op een duurzame toekomst.

BESIX Group investeert in circulariteit en ontwikkelt duurzame oplossingen om een positieve impact te creëren voor toekomstige generaties.