Disclaimer

BESIX Recruitment Software Tool Consent

Dank u wel voor uw interesse in BESIX

Door online bij BESIX te solliciteren, zal je gevraagd worden om sommige persoonlijke contact gegevens alsook uw CV door te geven. De gegevens die u samen met uw inschrijving aan BESIX verstrekt, vallen onder de volgende regelgeving:

  • Bij het doorgeven van uw persoonlijke informatie, stemt u in met het gebruik ervan zoals bepaald in de BESIX Recruitment Software Tool.
  • BESIX respecteert de regelgeving inzake gegevensbescherming welke het vastleggen en gebruik van persoonlijke gegevens regelt.
  • Uw gegevens zullen uitsluitend binnen BESIX en door de relevante departementen gedeeld worden, zijnde de Human Resources afdeling en de persoon/personen binnen het departement dat uw sollicitatie analyseert en evalueert en dit voor alle aanwervingsdoeleinden binnen BESIX. BESIX mag deze informatie gebruiken om u via e-mail, telefoon, brief of enig ander communicatiemiddel te contacteren.
  • Uw informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor interne sollicitatiedoeleinden en zal niet verbonden worden aan enig andere gegevensbank, noch gedeeld worden met externe partners.
  • Uw gegevens die wij via onze website verzamelen, worden bewaard op beveiligde servers.

BESIX kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor de gegevens die in haar Recruitment Software Tool worden geplaatst.

Bij het creëren van uw account (en indienen van uw informatie), bevestigt u dat u de voorwaarden van het BESIX Recruitment Software Tool heeft gelezen en aanvaard en dat u instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens door BESIX. Indien u niet akkoord gaat, kan u de site op elk mogelijk moment verlaten.