BESIX entiteiten sluiten samen koninklijk domein Laken aan op duurzaam warmtenetwerk

21 juli 2020

Van den Berg, een dochteronderneming van BESIX Group, werd door de Regie der Gebouwen en Brussel-Energie geselecteerd voor de aansluitingswerken van het kasteel en de serres van Laken op het verwarmingsnet dat van energie wordt voorzien door de afvalverbrandingsoven van Neder-over-Heembeek. De bedoeling hiervan is om de ecologische voetafdruk van het domein te verkleinen en de hoge verwarmingskosten te drukken.

Het project omvat de installatie (design & build) van de onderstations, de sturing/automatisatie en het 15-jarig preventief onderhoud ervan. Deze onderstations zullen het koninklijk domein voorzien van verwarming. Om dit te realiseren, werkt Van den Berg samen met ComTIS en BESIX Environment, twee andere identiteiten van de Groep. De samenwerking toont de sterkte aan van BESIX om alle beschikbare expertise binnen de groep te benutten en zo geïntegreerde oplossingen te bieden die de hele waardeketen beslaan. Een mooi voorbeeld van een One-Stop-Shop.

Stadsverwarming: een nieuwe vorm van diversificatie

Het koninklijk domein van Laken verbruikt tot nu toe een grote hoeveelheid stookolie per jaar. De serres zijn bijzonder energieverslindend, omdat ze een aantal exotische bloemen en planten bevatten die specifieke klimatologische omstandigheden vereisen.

Sinds 2016 doet de huisvuilverbrandingsoven van Neder-over-Heembeek ook dienst als lokale stadsverwarmingsinstallatie die de restwarmte van de afvalverbranding verdeelt. Zo wordt het nabijgelegen winkelcomplex Docks Bruxsel reeds op die manier verwarmd. Aangezien het koninklijk domein dicht bij de verbrandingsoven ligt en jaarlijks heel wat energie verbruikt, besloot de Regie der Gebouwen het domein aan te sluiten op dit stadsverwarmingsnet en schreef het een aanbesteding uit. En die heeft Van den Berg in de wacht gesleept.

Van den Berg is verantwoordelijk voor de design en build van de afgiftestations en de interne leidingen van het warmtenet naar deze onderstations. Voor de technische studie en automatisatie worden zij bijgestaan door de collega’s van BESIX Environment. ComTIS, tenslotte, is verantwoordelijk voor de aanleg van de interne leidingen en het 15 jaar preventief onderhoud. Daarnaast zal Van den Berg ook de onderstations en warmtewisselaars installeren en opstarten. Dankzij de vaardigheden van deze drie entiteiten van de Groep kan BESIX het volledige transport- en distributienet voor stadsverwarming voor zijn rekening nemen.

Energietransitie en One-Stop-Shop

De initiatieven voor verwarmingsnetwerken op hernieuwbare energie nemen toe in Europa, als antwoord op de doelstellingen van het Klimaat- en energiepakket 2030 van de EU. De energietransitie door terugwinning van energie uit afval krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. BESIX Group bouwde met dit soort projecten een grote kennis op in het buitenland, maar ook in België via zijn dochterondernemingen Van den Berg, BESIX Environment en ComTIS. We denken onder meer aan het warmtenetwerk dat werd aangelegd op het Blue Gate-terrein in Antwerpen, of tussen de intercommunale verbrandingsoven ISVAG in Wilrijk en de omliggende industriële zones waar via een one-stop-shop combinatie zowel de uitkoppeling van de warmte uit de verbrandingsoven, als het transportnetwerk en de afgiftestations in de opdracht zaten.

BESIX Group beslaat, met dank aan haar dochterondernemingen, bijna alle bouwberoepen, van de meest algemene tot de meest geavanceerde. Zij vullen elkaar eindeloos aan, afhankelijk van de aard en specificiteit van het contract en de verwachtingen van de klant. De ontwikkeling van ‘unieke loket’-oplossingen (One-Stop-Shop), één van de prioriteiten van BESIX, moet de expertise gemakkelijk toegankelijk maken voor een dochteronderneming die er niet over beschikt, ongeacht de geografische ligging, om zo zijn klanten geïntegreerde oplossingen te kunnen aanbieden. Op die manier kan de klant gemakkelijk een reeks taken identificeren en die vervolgens toekennen aan de groep, en tegelijk het aantal betrokken partijen beperken en financiële, tijd- en efficiëntiewinst boeken. De aanleg en het beheer van stadsverwarmingsnetwerken is daar een goed voorbeeld van. Daardoor krijgt BESIX geleidelijk aan erkenning als betrouwbare partner in deze zeer specifieke en snelgroeiende sector.

Momenteel zijn de voorbereidende werken aan de gang. Het project wordt dit najaar opgeleverd.