BESIX: het Belgisch Paviljoen van EXPO 2020, Dubai

28 februari 2019


SAMENVATTING

  • BESIX bouwt het Belgisch Paviljoen voor de Wereldtentoonstelling 2020 in Dubai. Het project, geselecteerd in het kader van een openbare aanbesteding van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo), is een co-creatie van BESIX, de architectenbureaus Assar Architects en Vincent Callebaut Architectures, en de scenografen van Krafthaus;
  • Een referentie op het vlak van ecodesign, het gebouw van het Paviljoen heeft de vorm van een groene ark, waarin ingenieurstechnieken en geavanceerde intelligente technologiën worden gecombineerd;
  • Onder het thema "Smart & Green Belgium 2050" wil het Paviljoen zijn bezoekers een tentoonstelling aanbieden die gericht is op innovaties in mobiliteit en het echte vermogen van België om voorop te lopen in dit gebied;
  • In partnership met Orascom kreeg BESIX in 2016 het contract toegekend voor de bouw van de infrastructuur voor de wereldtentoonstelling in Dubai.


Het Belgisch paviljoen staat in het teken van "Smart & Green Belgium 2050”, en zal een waaier aan geavanceerde technieken en technologieën voorstellen, vooral op milieuvlak, gekoppeld aan ervaringen toegespitst op de mobiliteit van morgen.

Het gebouw, een groene ark, illustreert de Belgische industriële, technologische en wetenschappelijke knowhow en zal een referentie op het vlak van ecodesign worden. Het paviljoen, een afvalneutrale “smart building”, is een ode aan de circulaire economie.

De tentoonstelling zelf is immersief en participatief, en stelt de toekomstige mobiliteit voor, vertrekkend van een reeks Belgische innovaties. Zo zal ze Smart & Green Belgium 2050 voorstellen via een toekomstgerichte scenografie.

Het paviljoen is een co-creatie van BESIX, de architectenbureaus Assar Architects en Vincent Callebaut Architectures, en de scenografen van Krafthaus. Dankzij hun samenwerking kon het project zich op architecturaal, scenografisch en artistiek vlak optimaal en coherent ontwikkelen. Creneau International staat in voor het ontwerp en de ontwikkeling van de retail- en horecaconcepten in het paviljoen.

Met het Belgisch paviljoen tonen BESIX en haar partners aan dat het mogelijk is om onze steden anders te percipiëren, namelijk als intelligente steden toegespitst op de mens en de biodiversiteit. De integratie van nieuwe, nuttige technologieën met betrekking tot mobiliteit en architectuur draagt er rechtstreeks toe bij.

Rik Vandenberghe, CEO van BESIX : “We zijn erg trots om het Belgisch Paviljoen te bouwen. Het is een “thuismatch” voor ons omdat we al meer dan vijftig jaar actief zijn in de Verenigde Arabische Emiraten. Ons streven naar uitmuntendheid zal duidelijk in de praktijk worden gebracht in dit project om België, zijn regio's, gemeenschappen en ondernemingen te promoten. Bovendien zal het Paviljoen, mede door onze expertise in innovatie en de bouw van Smart Buildings, de personificatie worden onze doelstelling: uitblinken in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld.”MILIEU-EXCELLENTIE

Het gebouw van het Belgisch paviljoen, een voorbeeld van geavanceerd ecodesign, werd ontworpen volgens 9 hoofddoelstellingen.

Het is een duurzaam en slim geventileerd gebouw (1). Het gebouw filtert het natuurlijke licht (2) en bevat geavanceerde hernieuwbare energieën (3). Het watergebruik werd volgens de verschillende doeleinden geoptimaliseerd (4).

Uitgaande van een holistische visie op de levenscyclus van materialen (5) is het paviljoen een voorbeeld van circulaire economie. Het bestaat dan ook uit lokale materialen van biologische oorsprong, afkomstig van gerecycleerde en recycleerbare producten uit eerlijke circuits. Het gebouw zal ook een hoog cijfer voor afvalscheiding halen (6). Aansluitend op een afvalneutrale logica is het paviljoen zo ontworpen dat het kan worden geassembleerd, vervoerd en gedemonteerd.

Op het vlak van koolstofuitstoot zal het paviljoen zijn eigen uitstoot verantwoord meten, verminderen en compenseren (7). De hangende tuinen zullen door fotosynthese de CO2 omzetten in zuurstof, en vormen zo een koolstofput. Als een echte oase zal deze koolstofput met zijn 10.000 planten tot 35 ton CO2 opslaan tijdens de hele duur van de Wereldexpo. De biodiversiteit en ecologische waarde van de site helpt trouwens efficiënt te strijden tegen het warmte-eiland-effect (8). De evapotranspiratie van de planten zal de gevoelstemperatuur met 3 tot 5 graden doen dalen.

Tot slot heeft het gebouw ook een educatief doel met betrekking tot ecoverantwoorde levenswijzen (9). Het publiek zal geïnformeerd worden over slimme technologieën waarmee ze hun energieverbruik, CO2-uitstoot en afvalproductie kunnen optimaliseren.


ARCHITECTURALE EXCELLENTIE

Het paviljoen heeft de vorm van een groene ark. Deze combinatie van gebouw-tuin staat symbool voor de unie tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten van ons land.

Op architecturaal vlak is de vorm van het paviljoen zo ontworpen dat de bezoekers een zo groot mogelijke beschaduwde en geventileerde ruimte hebben. Een spiraalvormig gewelf overspant het oppervlak van het paviljoen en zuigt de bezoekers letterlijk op.

Deze boog steunt op twee pijlers, waardoor de in beslag genomen ruimte minimaal is en het onthaal en de mobiliteit van de naar schatting 20.000 mensen die elke dag de site bezoeken vlot verloopt.

Het gewelf heeft de vorm van een spiraal en maakt een draaiing van 180 graden. Hieronder loopt een wandelpromenade dwars door het paviljoen. Ze is in de grond uitgegraven en onderstreept op die manier het effect van een omgekeerd eiland.

De architectuur symboliseert het dynamische karakter van België. De grote gastvrije boog staat voor de convergentie van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, de economische ontwikkeling en de menselijke en maatschappelijke aspecten.


OVER BESIX

BESIX Group NV is niet alleen de grootste bouwgroep in België, maar ook een mondiale speler. Het in 1909 opgerichte BESIX heeft haar hoofdkantoor in Brussel en is actief in Europa, het Midden-Oosten, Oceanië, Afrika, Noord-Amerika en Azië. Tot haar bekendste realisaties behoren de Burj Khalifa in Dubai: de hoogste toren ter wereld, de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en het Grand Egyptian Museum, het grootste Egyptische bouwwerk sinds de piramiden.

Op het vlak van milieu is BESIX een absolute voorloper in innovatie. In de Verenigde Arabische Emiraten bouwt, beheert en onderhoudt BESIX belangrijke afvalrecycling- en waterzuiveringscentrales. Het bedrijf bouwt momenteel in Nederland de eerste energie neutrale tunnel ter wereld. In West-Europa bouwt de groep via haar dochterondernemingen talloze geavanceerde gebouwen, voornamelijk passief.

Op innovatief vlak ontwikkelt BESIX specifiek een nieuwe generatie van « Smart Buildings » in samenwerking met Proximus. De Groep investeert verder ook in open innovatie, via bijvoorbeeld haar Start-Ups Accelerator.

BESIX is al actief op site van de EXPO 2020. In partnership met Orascom kreeg het bedrijf in 2016 het contract toegekend voor de bouw van de infrastructuur voor de wereldtentoonstelling in Dubai. Daarnaast is de bouw van een paviljoen geen primeur voor BESIX: eerder bouwde de multinational voor de expo van Milaan in 2015 het Belgisch paviljoen, dat momenteel heropgebouwd wordt in Namur. Ook de renovatie van het Atomium tussen 2004 en 2012 draagt de signatuur van BESIX.

Al meer dan 50 jaar is BESIX actief in de Verenigde Arabische Emiraten in tal van domeinen, waaronder gebouwen, milieu, infrastructuur en maritieme werken.