Infrabel kent BESIX de verbreding toe van de sporen op de as Waterloo - Braine-l'Alleud

8 mei 2019

BESIX kreeg het ontwerp en de uitvoering van de civieltechnische werken die nodig zijn voor de verbreding van het spoorwegplatform tussen Waterloo en Braine-l'Alleud in het kader van de viersporenverbetering. Deze verbetering met vier sporen (in plaats van de huidige twee) zal het mogelijk maken dat toekomstige GEN-treinen onafhankelijk van de directe en de internationale treinen op de spoorweginfrastructuur kunnen rijden.

Deze werken omvatten de verbreding van het spoorwegplatform over een lengte van 1.200 m in Waterloo en 200 m in Braine-l'Alleud, waarop de nieuwe sporen zullen worden aangelegd. Ook andere infrastructuur (bruggen, tunnels, enz.) wordt eveneens verbreed. Ten slotte voorziet het contract ook in de verdere ontwikkeling van het station van Waterloo (vernieuwd stationsgebouw, nieuwe corridor onder de sporen, aanleg van wegen rond het station, aanleg van fietsenstallingen, ...) en het bouwen van een geluidswal van meer dan 1.000 m lang.

"We kennen allemaal de uitdagingen van mobiliteit. In dit verband is de voortzetting van de vierbaanswerken op sommige trajecten een verdere stap in de goede richting. Het GEN zal een concrete oplossing vormen waarmee BESIX graag geassocieerd wordt", zegt Patrick Delperdange, directeur van BESIX Wallonië-Luxemburg.

De werken starten op 10 mei en zullen 30 maanden duren, met een prijskaartje van meer dan 30 miljoen euro.