Project Zuid-Holland, Nederland

Kinderdijk – Schoonhoven (KIS) grondtechnieken

Activiteit: Maritieme Werken

Dijken zijn niet weg te denken uit het Nederlandse landschap. Hun oorspronkelijke functie, met name het vrijwaren van het land voor overstromingen, zoals deze van 1953, wordt vandaag gecombineerd met landschappelijke integratie, recreatie en natuurbehoud. Het maakt de taak van de 23 Nederlandse waterschappen des te zinvoller. Die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de honderden kilometers dijk. Waterschap Rivierenland – verantwoordelijk voor de dijken in Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht – versterkte in 2013 de Lekdijk om aan de veiligheidsvereisten te voldoen.

Oplossing en resultaat

Traditioneel worden dijken verstevigd met landeigen materiaal. Op enkele plaatsen is de grond daarvoor te zwak, waardoor de diepere zandlagen verschuiven onder druk van het water. In Streefkerk veroorzaakte dit in de jaren 80 een afschuiving van de dijk bij hoogwater. De huizen aan de voet van de dijk werden hierdoor ettelijke meters achteruit geduwd. 

Inventieve technieken beschermen aanpalende huisjes

De grootste zorg bij het bouwen van de dijkversteviging was mogelijke schade aan de woningen in de buurt van de dijk. De kwetsbaarheid van de omgeving in combinatie met de gigantische machines die moesten worden ingezet, vergden een enorme precisie en omzichtigheid van de aannemer.

Om de huizen zoveel mogelijk te sparen, plaatste Franki Grondtechnieken, trillingvrije boorpalen en diepwanden. De plaatsing gebeurde bovendien in verschillende fases, gespreid over een jaar. Zo werd de zachte ondergrond niet te zwaar belast. De nieuwe dijkwand werd zo geplaatst zonder schade aan de omliggende woningen.

Maatschappelijke impact

“Om zeker te zijn van een voldoende groot draagvlak voor de dijkversterking, maakten we een prioriteit van onze gesprekken met de bewoners op en rond het Lekdijktraject. We poogden zoveel mogelijk wensen en verlangens in het project te realiseren”, aldus Bram De Fockert, projectleider bij waterschap Rivierenland.

De versteviging van de dijk werd op vraag van de omwonenden gecombineerd met de herinrichting van de jachthaven. Op de dijk is ook ruimte voorzien voor nieuwbouwwoningen.

Projectinformatie

Projectnaam

Kinderdijk – Schoonhoven (KIS) grondtechnieken

Expertise(s)

Kustbescherming, Kademuren

Contracttype

Build

Locatie

Zuid-Holland, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland, Franki Grondtechnieken

Opdrachtgever

Combinatie Dijkverbetering Molenwaard

Bouwperiode

2014 - 2016