Kliffen van Malabo

Versterking van de kliffen van Punta Cristina

Activiteit: Maritieme Werken

Het noordelijke deel van het eiland Bioko, de Punta Cristina, wordt van de zee gescheiden door steile kliffen. Die kliffen op het verafgelegen vulkanische eiland ten westen van de kust van Afrika, in Equatoriaal-Guinea, zijn uiterst gevoelig voor erosie en instorting. BESIX kreeg de opdracht om de steile rotswanden te verstevigen met verankerde keermuren, ondersteund door grote hoeveelheden stortmateriaal. Zo kan het gevaar van mogelijk verwoestende grondverschuivingen worden afgewend en worden de hotels en huizen boven op de kliffen beschermd.

BESIX, een blijver in Equatoriaal-Guinea

BESIX ging meteen aan de slag: met het ontwerp van een op maat gemaakte L-vormige keermuur, het zorgvuldig uitgraven van de bouwplaats en het storten en nagelen/verankeren van de nodige verstevigingen. De teams van BESIX kregen 21 maanden om de klus te klaren: ze hebben het in minder dan 15 gedaan. Dat bewijst nog maar eens waarom ons bedrijf al meer dan 10 jaar een vaste speler is in de lokale bouwsector. Het succes van dit laatste project heeft BESIX aangemoedigd om zijn portfolio in Equatoriaal-Guinea te diversifiëren en zijn reputatie als de aannemer bij uitstek voor prestigieuze projecten nog te versterken.

Het was het professionalisme en de transparantie van zowel aannemer als consultant die ervoor zorgden dat ons team en BESIX zo goed samenwerkten. De mate van perfectie waarmee het project om de kliffen te beschermen werd afgewerkt, is verbazingwekkend. Tot grote tevredenheid van de klant werd het project zeven maanden vroeger dan gepland opgeleverd.

Simone Frioni
General Manager bij TEAM Equatoriaal-Guinea NV

We slaagden erin om de BESIX-mentaliteit rond veiligheid over te brengen op de arbeiders en we konden tonen wat de voordelen zijn van het aanwerven van lokale arbeiders. Door hun enthousiasme om mee te werken aan het project, zorgden de lokale arbeiders ervoor dat we minder personeel uit het buitenland moesten inzetten. We zijn heel trots op ons team, dat blijk gaf van echt engagement. En dat werd geapprecieerd door de klant.

Marco Berrios
Construction Manager bij BESIX

Veiligheid en gemeenschap

De prestatie van het project op het gebied van HQSE was uitstekend: na verschillende audits en veiligheidsopleidingen, in samenwerking met het Forhom Instituut, en meer dan 300.000 werkuren noteerde het team nul ongevallen. In lijn met zijn engagement en beleid zorgde BESIX er ook steeds voor dat het bedrijf zoveel mogelijk lokale arbeiders en bedienden in dienst nam. Het management organiseerde gespecialiseerde opleidings- en coaching programma’s om de expertise van het lokale personeel uit te breiden en hun vertrouwen een boost te geven. Zo verwierven ze kennis en vaardigheden die een leven lang meegaan.

Projectinformatie

Projectnaam

Kliffen van Malabo

Categorie

Kustbescherming

Contracttype

Build

Locatie

Punta Cristina

Stakeholder(s)

BESIX

Opdrachtgever

TEAM Equatorial Guinea NV

Bouwperiode

2015 - 2017

Totale waarde

€ 24 miljoen

Oppervlakte

2.800 m²

Gelijkaardige projecten