Project Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten

Qatra Water Solutions

Een voorbeeld van duurzaam waterbeheer

Activiteit: Milieu

Qatra Water Solutions is opgericht om de afvalwaterzuiveringsinstallaties van Al Saja'a, in het emiraat Sharjah, te ontwikkelen (ontwerpen, financieren, bouwen) en vervolgens 25 jaar lang te exploiteren en te onderhouden. Het project is een voorbeeld van duurzaam beheer van water, een schaarse en strategische hulpbron in het Midden-Oosten. Qatra is een joint venture tussen BESIX en Shurooq, de overheidsautoriteit die verantwoordelijk is voor investeringen en ontwikkeling in het emiraat.

De faciliteiten van Al Saja'a

Tegen 2022 zal het project de afvalwaterzuiveringscapaciteit van de Al Saja'a-installatie hebben verdubbeld (60.000 m³) en een zuiveringsinstallatie hebben gebouwd om het water te recycleren. De exploitatie- en onderhoudsdiensten voor deze installaties worden op hun beurt uitbesteed aan Naqa'a, een bedrijf dat in meerderheid eigendom is van BESIX. Met zijn 'volledige levenscyclus van de assets' komt het project overeen met die van Ajman Sewerage en Safi samen, in het emiraat Ajman. Het bevestigt ook de solide reputatie van BESIX in deze sector.

Circulaire economie & Duurzaamheid

Waterbehandeling en -zuivering is een duurzaam alternatief voor grondwateronttrekking en ontzilting. Het Qatra-behandelingsproces kost bijvoorbeeld vier keer minder energie dan ontzilting. Naast de afvalwaterzuivering produceert Qatra ook hoogwaardig water dat geschikt is voor industriële of irrigatiedoeleinden, en ontwaterd slib. Dit slib is na verbranding een milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen zoals houtskool, bijvoorbeeld door cementfabrieken.

Een educatief instrument

Naast een onderzoekspartnerschap met Sharjah University op het gebied van water, organiseert Qatra Water Solutions ook bezoeken voor scholen. Het doel is om de leerlingen de watercyclus uit te leggen, van de terugwinning van afvalwater tot de verkoop van gerecycleerd water, en om jongeren bewust te maken van het duurzame beheer van deze zeldzame en strategische hulpbron.

Meer info: https://www.qatra.ae/

Projectinformatie

Projectnaam

Qatra Water Solutions

Categorie

Stedelijke waterzuiveringsinstallaties

Contracttype

Design, Build, Finance & Maintenance

Locatie

Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten

Stakeholder(s)

BESIX

Externe partner(s)

Shurooq

Opdrachtgever

Emirate of Sharjah

Bouwperiode

2020 - 2022

Onderhoudsperiode

25 years

Onderhoud door

Naqa'a (BESIX / Shurooq)

Powered by

Gelijkaardige projecten