Project Onslow, Australië

Wheatstone

Innovatie in open water

Activiteit: Maritieme Werken

BESIX en zijn partner Thiess waren verantwoordelijk voor het ontwerp, de procurement en bouw van 2 kaden en een golfbreker voor Chevron om het transport te vereenvoudigen en de havenactiviteiten te beschermen tegen stormen en hoge golven.

Risicovolle vereisten, afgelegen locatie 

De markt van maritieme werken is dynamisch en veeleisend, vereist innovatieve ad hoc oplossingen en houdt een hoog risico in. De West-Australische kustplaats Onslow is gevoelig voor tropische stormen, zware zeeën en onvoorspelbaar weer, waardoor een geschikte kustverdediging van fundamenteel belang is voor transport in de omgeving. Dit geldt in het bijzonder voor Chevron, een energiemultinational die in de buurt ervan een fabriek heeft. Chevron ging daarom op zoek naar onderaannemers die grotere ontwerp- en bouwprojecten kunnen uitvoeren.

Uitdagende omgeving

Chevron Australia koos voor de joint venture BESIX - Thiess als onderaannemers om op een afgelegen locatie, vaak in open water en onder risicovolle milieuomstandigheden een aantal maritieme werken te ontwerpen en bouwen, inclusief het sluiten van inkoopcontracten. Het projectontwerp omvatte ook bouwelementen die het team voor de allereerste keer toepaste op offshorestructuren.

Onze capaciteit om proactief samen met de klant naar ontwerpoplossingen te zoeken, alsook onze veiligheidscultuur, hoge prestaties en betrouwbaarheid maakten ons tot een van de meest vertrouwenswaardige onderaannemers ter plaatse.


Traag en solide voor een geslaagd project

BESIX koos voor een trage en solide aanpak die zich kenmerkte door een sterke gerichtheid op veiligheid in ontwerp. Hierdoor konden ze het project 3 maanden vroeger dan gepland afwerken en was er geen enkel veiligheids- of milieu-incident. De nieuwe losinstallatie van Chevron bestaat uit 2 kaden en een 1 km lange golfbreker. Deze zijn gemaakt uit rotsblokken en beton en ontworpen om een halve eeuw mee te gaan, zelfs bij stormvloed, extreme golven en seismische activiteit. Het BESIX-team benutte zijn expertise in creatieve oplossingen om offshore stenen kolommen te combineren met gedeeltelijke grondvervanging en op die manier de kosten te drukken.

Projectinformatie

Projectnaam

Wheatstone

Categorie

Kademuren, Golfbrekers

Contracttype

Design & Build

Locatie

Onslow, Australië

Stakeholder(s)

BESIX

Opdrachtgever

Chevron, USA and Bechtel

Bouwperiode

2011 - 2015

Architect

LWI

Totale waarde

€ 250 miljoen

Gelijkaardige projecten