BESIX Forward

De kern van onze strategie

BESIX heeft stevige fundamenten. In 25 landen en 5 continenten ontwerpen, financieren, ontwikkelen, bouwen en exploiteren we een brede waaier aan projecten: wolkenkrabbers, maritieme infrastructuren, afvalrecyclingfabrieken en waterzuiveringsstations, vastgoedprojecten, voetbalstadions, hydro-elektrische dammen...

 We zijn ons echter bewust van de uitdagingen waar we voor staan. Enerzijds zijn dat uitdagingen eigen aan ons beroep. Ons vermogen om te innoveren, een hoog kwaliteitsniveau aan te houden, de concurrentie het hoofd te bieden, te voldoen aan financiële vereisten en ons te diversifiëren. Anderzijds hebben we te maken met de uitdaging die onze internationale dimensie met zich meebrengt. Zoals de plicht om economische, sociale en ecologische vooruitgang te ondersteunen en de levenskwaliteit van de mensen te verbeteren, waar we ook actief zijn.

Door deze uitdagingen dagelijks aan te gaan, behouden we onze relevantie. En om daarin te slagen hebben we een strategie nodig. Die hebben we BESIX FORWARD genoemd.

Ze omvat een doelstelling, meer bepaald wat we willen zijn en het verschil dat we willen maken voor de wereld om ons heen. Ze bestaat uit strategische drijfveren die onze ontwikkeling zouden moeten leiden en ondersteunen. En ze steunt op waarden.

BESIX beschikt over alle nodige troeven, waaronder dimensie, expertise en kennis, om de nodige durf aan de dag te leggen, nieuwe mogelijkheden te grijpen en nieuwe (hoge) toppen te scheren.

Onze doelstelling

“Uitblinken in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld.”

Deze doelstelling is onze inspiratie- en motivatiebron. Elk woord heeft belang:

 • Uitblinken: altijd streven naar verbetering. We willen het verschil maken, ons onderscheiden en voortreffelijk presteren.
 • Creëren: we zijn meer dan aannemers en projectontwikkelaars. We moeten zowel onze creativiteit ontwikkelen als cocreëren met onze klanten, zodat we vernieuwend zijn, evolueren en het heft in handen houden.
 • Duurzaam: op financieel en milieuvlak. Behalve de noodzaak om winst te maken en uit te kijken naar recurrente inkomstenstromen voor de toekomst, willen we ook maatschappelijk verantwoord ondernemen in een wereld van deel- en kringloopeconomieën.
 • Oplossingen: klanten zijn niet op zoek naar producten of diensten, maar naar oplossingen. Om ervoor te zorgen dat onze oplossingen sporen met hun noden is het belangrijk dat we nog beter luisteren naar onze klanten.
 • Betere wereld: BESIX wil absoluut een hoofdrol spelen in de innovatiebeweging om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te beschermen. Door de mondiale projecten en wereldwijde aanwezigheid van BESIX kan onze impact substantieel zijn.

Strategische drivers

Onze strategie is geen revolutie, maar een evolutie. Het gaat over momentum, over het voortbouwen op onze fantastische fundamenten om zo onze nieuwe doelstelling te verwezenlijken en de concurrentie te overtreffen. Om dit bedrijfsdoel na te streven bij alles wat we doen en te integreren in onze huidige activiteiten hebben we 6 strategische drivers geformuleerd:

 1. Onze klantgerichtheid ten volle benutten: het is essentieel voor onze onderneming om een grondige kennis van onze klanten te verwerven, om hun noden te begrijpen zodat we er optimaal kunnen op inspelen en de gewenste resultaten bereiken. Als we hier beter in slagen dan onze concurrenten levert ons dat een belangrijk differentiatievoordeel op.
 2. BESIX promoten als een fantastische werkplek: onze capaciteit om werknemers een geweldige werkervaring te bieden in een open gemeenschap van enthousiaste collega’s is een doorslaggevende factor voor onze toekomstige successen.
 3. One-stop-shopping ontwikkelen: BESIX Group heeft een unieke expertise en een multiserviceaanbod waardoor we oplossingen kunnen aanreiken die heel de waardeketen omvatten, van "ontwikkeling" tot "beheer en onderhoud".
 4. Voortrekker in innovatie zijnHet zit in de cultuur van BESIX Group om innovatie te promoten. De Groep ontwikkelt talrijke initiatieven op dit gebied. Dankzij deze initiatieven maken we kennis met nieuwe ideeën en technologieën en krijgen we de kans om ze vroegtijdig toe te passen.
 5. Zorgen voor synergie tussen onze werkwijzen: dit betekent ‘minder werk' door onze interne processen en communicatie te vereenvoudigen en op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke keuze van tools, organisatievormen en middelenallocatie binnen de Groep.
 6. Onze openheid voor nieuwe ondernemingen en bedrijfsactiviteiten promoten: BESIX Group staat al tientallen jaren bekend om zijn ondernemersgeest. Het is noodzakelijk dat we voortdurend uitkijken naar en ingaan op nieuwe opportuniteiten.

Onze waarden

Om deze strategische motoren in praktijk te brengen, doen we een beroep op de 5 kernwaarden van de Groep:

 • Eenheid: zoals het spreekwoord zegt “alleen zijn we slim, samen zijn we geniaal”. Ondanks de omvang van onze onderneming heerst er onder de werknemers een sfeer van opkomen voor je collega’s en klaarstaan om bij te springen en zo anderen te helpen slagen.
 • Passie: we zijn allen gepassioneerd door onze job.
 • Respect: respect is de ander behandelen zoals je zelf wil behandeld worden. Deze waarde heeft te maken met de werkhouding. Het is essentieel om een klimaat te creëren waar iedereen zich comfortabel voelt en er vertrouwen heerst.
 • Cocreatie: we moeten dit elke dag toepassen door onze kennis en vaardigheden te bundelen en samen vooruit te gaan.
 • Excellentie: dit sluit aan bij de bedrijfsdoelstelling en ons handelsmerk: altijd uitblinken in wat we doen.