QHSE

Kwaliteit

BESIX kan steeds grotere uitdagingen aan, doordat het bedrijf zich continu aanpast aan de almaar toenemende eisen van klanten en aan de niet aflatende technologische ontwikkelingen. Ons geïntegreerd managementsysteem (IMS), dat gecertificeerd is volgens ISO9001, vormt een stevige basis om onze organisatie te helpen excellentie te leveren, ons ‘first time right’-principe te volgen en de vele uitdagingen aan te gaan.

Een rationele strategie

voortdurend zoeken naar de perfecte balans tussen de bouwprojecten enerzijds en het vermogen van BESIX om ze uit te voeren anderzijds.

Een goed werkende

organisatie om de belangrijkste bouwactiviteiten te beheren:

  • een geavanceerde engineeringafdeling die het voortouw neemt om innovatieve oplossingen met gering risico te vinden voor de meest complexe ontwerp- en bouwprojecten;
  • een uitvoerend team dat optimaal is voorbereid op de bijzonderheden van het project;
  • nauwkeurig beheer van procedures om ervoor te zorgen dat elke activiteit systematisch wordt uitgevoerd volgens vooraf vastgelegde criteria;
  • verstandige rekrutering en continue opleiding van onze werknemers.

Grondige voorbereiding

om onregelmatigheden in de uitvoering van werken te voorkomen door methodebeschrijvingen, risicoanalyses, specifieke kwaliteitsplannen en uitvoeringsprocedures te gebruiken en toe te passen.

Gecontroleerde uitvoering

door alle methodes en procedures die tijdens de voorbereidingsfase zijn vastgelegd strikt toe te passen, passende controles uit te voeren en afwijkingen systematisch te corrigeren.

Continu verbeteren

door feedback en ervaring te benutten, prestatie-indicatoren op te volgen en interne en externe audits uit te voeren.

Gezondheid & Veiligheid

BESIX streeft naar excellentie en nul ongevallen, en dat betekent dat het bedrijf een werkomgeving creëert en in stand houdt waar geen incidenten en materiaalschade voorkomen. Onze bedrijfscultuur promoot correct gedrag bij onze werknemers, onderaannemers en andere stakeholders. We hebben een zichtbare cultuur ontwikkeld die voortdurend focust op leiderschap en succes op het vlak van QHSE.

Elk incident, ongeval of beroepsziekte is onaanvaardbaar. Actief zijn in een zeer risicovolle sector als de bouwsector zet BESIX ertoe aan de integriteit van zijn werknemers te garanderen door de risico’s proactief te beheersen en te verminderen, te leren uit fouten en beste praktijken toe te passen.
Op basis van een risicobeoordeling hebben we tien ‘Life Saving Rules’ opgesteld, die te allen tijde moeten worden opgevolgd.

Van bij het begin het QHSE-beleid en de QHSE-normen van ons bedrijf toepassen, is van wezenlijk belang om van onze projecten een succes te maken. ‘Bezin eer je begint’ is van meet af aan onze slogan.

Specifieke gezondheids- en veiligheidsplannen, risicoanalyses, degelijke introductie- en opleidingsprogramma’s voor het personeel, passende kick-offvergaderingen en briefings zorgen er van bij het begin voor dat iedereen weet hoe een taak veilig, goed voorbereid en correct wordt uitgevoerd.

Milieu

Al onze activiteiten worden uitgevoerd met respect voor het milieu.

Op basis van een milieueffectrapport hebben we maatregelen genomen om energie- en natuurlijke bronnen spaarzaam te gebruiken, vervuiling te minimaliseren, het gebruik van gevaarlijke stoffen en afvalproductie te beperken en op zoek te gaan naar alternatieven.

Er zijn initiatieven opgestart om energie te besparen en om elektriciteit te genereren met zonnepanelen op het dak van onze gebouwen, zodat we een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Groene oplossingen

BESIX probeert steeds om groene oplossingen te gebruiken in uiteenlopende domeinen. Een team binnen ons Engineering Department legt zich specifiek toe op ‘green engineering’ en zoekt naar innovatieve oplossingen, die niet alleen het voortbestaan van ons bedrijf ondersteunen, maar ook dat van de omgevingen en gemeenschappen waar we actief zijn. Voor elk project onderzoeken we de mogelijkheid om materialen, zoals uitgegraven grond en rotsen, hout en grondwater, te hergebruiken en te recycleren en om, indien mogelijk, beste praktijken in te voeren en toe te passen.

Duurzaam mobiliteit

BESIX is eveneens toonaangevend op het vlak van mobiliteit. Het bedrijf geeft zijn werknemers de mogelijkheid om onze CO2-uitstoot te verminderen via de introductie van een mobiliteitsbudget. BESIX wil zijn werknemers aantrekkelijke alternatieven, die aansluiten bij hun persoonlijke behoeften, bieden door andere vormen van transport te promoten, zoals het openbaar vervoer en/of de fiets.

Onze invloed op de natuur te minimaliseren

Daarnaast proberen we ook de schade aan fauna en flora in de omgeving van onze bouwplaatsen zoveel mogelijk te beperken. Om de biodiversiteit te behouden en onze footprint te beperken, hebben we zeer specifieke milieubeheersystemen nodig, die rekening houden met de dieren en planten die zich rond onze bouwplaatsen bevinden voor, tijdens en na onze werkzaamheden.

Duurzaam ontwerp

BESIX ondersteunt zijn klanten actief in hun inspanningen voor meer duurzaamheid en houdt zich bij zijn bouwprojecten aan de vereisten van milieunormen zoals HQE, BREEAM® en LEED®. De bedoeling van deze normen is de milieuprestaties van een gebouw te beoordelen en de markt te stimuleren in de richting van duurzaam design. Duurzame gebouwen worden gekenmerkt door een verminderde milieu-impact, een zorgvuldige selectie van materialen, gerichte vermindering van water- en energieverbruik en doeltreffende systemen voor de bescherming van de omgeving tijdens het bouwen en het beheer.