BESIX engageert zich om van gezondheid en veiligheid op het werk een fundamenteel recht te maken

6 september 2021

BESIX Group engageert zich samen met de Belgische vakbonden en de Building and Wood Workers' International (BWI) om de erkenning van gezondheid en veiligheid op het werk als een fundamenteel recht door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te ondersteunen.

De Verklaring voor een veilige en gezonde werkplek werd ondertekend door het management van BESIX Group en vertegenwoordigers van de Europese ondernemingsraad [1] van BESIX, het ABVV en het ACV.

Pierre Sironval (Deputy CEO), Geert Aelbrecht (Chief People Officer) en Frédéric de Schrevel (Secretary General - General Counsel - Group CSR Officer)

Het belang van veiligheid en gezondheid op het werk komt reeds tot uiting in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, evenals in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties. Door er een fundamenteel recht van te maken, zal de IAO de invoering van betere arbeidsomstandigheden voor iedereen wereldwijd kunnen ondersteunen.

Al meer dan een decennium zijn gezondheid en veiligheid op het werk een van de belangrijkste doelstellingen en prestatie-indicatoren (KPI's) in de operationele activiteiten van BESIX Group en rapporteert het om de twee jaar over haar realisaties. Daarnaast zijn de meeste entiteiten van de Groep ook ISO 45001-gecertificeerd en is BESIX een gecertificeerd IOSH-opleidingscentrum (Institution of Occupational Safety and Health) geworden.

Ambet Yuson, General Secretary van de BWI: “Niemand hoeft zijn gezondheid, zijn lichamelijke integriteit of zelfs zijn leven op het spel te zetten om te werken. Wij roepen vakbonden en bedrijven op om samen de lat hoog te leggen voor betere werkomstandigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid. Wij roepen de Internationale Arbeidsorganisatie op om hiervan een fundamenteel recht te maken. Dat zal helpen om de betreurenswaardige praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk in sommige landen van de wereld en door sommige bedrijven aan te pakken. De BWI is verheugd dat ze opnieuw kan rekenen op de steun van BESIX Group en de vertegenwoordigers van de Europese ondernemingsraad van de Groep, het ABVV en het ACV. Samen dragen we bij tot een betere wereld voor bouwarbeiders.
Pierre Sironval, Deputy CEO van BESIX Group: “Sinds 2017 en de ondertekening van een internationale raamovereenkomst zetten BESIX Group, haar vakbondsafgevaardigden en de BWI samen stappen vooruit om hoge internationale normen voor welzijn op de werkplek te verzekeren en te promoten. De Verklaring voor een veilige en gezonde werkplek is een volgende stap waar we trots op zijn: gezondheid en veiligheid is een prioriteit voor BESIX Group en haar dochterondernemingen in elk van de landen waar we actief zijn.

Gezondheid en veiligheid op het werk is prioritair voor BESIX Group op al haar bouwwerven over de hele wereld. Deze doelstelling begint bij elke werknemer of arbeider, en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van elk individu om dagelijks de kwaliteit van zijn of haar beroepsleven en dat van zijn of haar collega's – zelfs al worden ze tewerkgesteld door partners en leveranciers op de bouwplaats – te verzekeren.

BESIX Group gaat zelfs verder dan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen. Dat is bijvoorbeeld het geval met het BE SAFE-programma, dat een positieve en gedragsgerichte benadering van veiligheid hanteert en dat de voorbije jaren heeft aangetoond hoe belangrijk empowerment en onderlinge steun op de werf zijn om de levenskwaliteit op het werk te verbeteren.

De BWI is een wereldwijde vakbondsfederatie van 351 vakbonden uit 127 landen, die ongeveer 12 miljoen werknemers vertegenwoordigen. De internationale raamovereenkomst die in 2017 werd ondertekend, wil het welzijn en de veiligheid van de mensen op de werf bevorderen, en dit zowel voor BESIX Group, de dochterondernemingen van de Groep en de projectpartners. Een onafhankelijk mechanisme maakt het mogelijk om de mensenrechtenpraktijken van BESIX Group op te volgen. In deze context hebben de BWI en de Europese ondernemingsraad van BESIX de voorbije jaren missies georganiseerd naar Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko, om er daadwerkelijk op toe te zien dat BESIX Group de regels naleeft en inspanningen levert op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.


[1] Een Europese ondernemingsraad is een orgaan van werkgever- en werknemersvertegenwoordigers van een groep ondernemingen die op Europese schaal actief is.