BESIX, Van den Berg en BESIX Infra bouwen samen het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis

6 februari 2020

De nieuwe infrastructuur zal de stad Antwerpen beschermen tegen overstromingen

Vandaag ging de eerste schop in de grond voor het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis, gelegen aan de haven van Antwerpen. Aquafin heeft het project gegund aan een THV bestaande uit BESIX, Van den Berg en BESIX Infra. Het contract betreft de vervanging van het huidige vijzelgemaal en van het afvalwaterpompstation, dat door BESIX Infra een tiental jaren geleden werd opgetrokken. Voor BESIX is Aquafin een nieuwe opdrachtgever. Dit project is wederom een mooi voorbeeld van One-Stop-Shop.

Het afwateringstelsel van Antwerpen dient aangepast te worden naar aanleiding van de geplande verbreding en verlenging van de Royerssluis. Het nieuwe vijzelgemaal moet het water opvijzelen naar een hoger gelegen punt, en instaan voor het transport van regenwater, dat via de ruien vanuit de binnenstad en enkele randgebieden wordt aangevoerd en naar de Schelde geloosd moet worden. Het bestaande vijzelgemaal en afvalpompstation zijn wegens veroudering buiten dienst gesteld en de afvoer wordt momenteel verzekerd door tijdelijke vervangpompen met bovengrondse leidingen.

Het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis zal bestaan uit 4 grote vijzels. Elke vijzel kan een debiet van 2 m³/s verpompen, wat betekent dat de volledige installatie een maximaal debiet van maar liefst 8.000 liter water per seconde kan verwerken. Ze brengen een vast debiet naar een vaste hoogte: ze verpompen in alle gevallen hun ontwerpdebiet, onafhankelijk van het Scheldepeil of het rioleringspeil. Het vijzelgemaal bevindt zich deels ondergronds en deels bovengronds en moet de stad bij stormtij beschermen tegen overstromingen.

De bouw van deze nieuwe infrastructuur brengt een aantal uitdagingen met zich mee, namelijk door de invloed van de andere projecten die tegelijkertijd en in elkaars omgeving worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de verbreding van de nieuwe Royerssluis, de ontwikkeling van het Droogdokkenpark en het maritiem museum. De waterbeheersing is eveneens een belangrijk aandachtspunt, gezien het afvalwater nog door de ruien loopt bij hevige regenval. De werken moeten bovendien in een korte tijdspanne van 850 kalenderdagen gebeuren en worden gekenmerkt door een hoge techniciteit. Ten slotte bevat de omgeving van de nieuw aan te leggen infrastructuur een aantal belangrijke verkeersaders die niet gemakkelijk omgeleid kunnen worden.

BESIX zal instaan voor de betonwerken, Van den Berg voor de persleidingen (gestuurde boringen) en BESIX Infra voor de omleiding van de wegenissen en de rioleringswerken. Aan het einde van de bouwfase zal BESIX Environment, een interne afdeling van BESIX die zich toelegt op de ontwikkeling van environmental contracting-activiteiten, starten met de elektromechanische uitrusting van het vijzelgemaal. Dit project benadrukt wederom de brede waaier aan expertisegebieden en specialisaties die binnen BESIX aanwezig zijn, en die de groep toelaten efficiënte en geïntegreerde oplossingen aan te bieden. De One-Stop-Shop-aanpak van BESIX Group heeft trouwens een belangrijke rol gespeeld in de aanbesteding.

Jan Hannes, Manager Uitvoering, BESIX Infra, licht toe: “Ons plan van aanpak op het vlak van beheer van planning, risico’s, veiligheid en milieu was doorslaggevend. Het feit dat de klant zich maar tot één aanspreekpunt hoeft te richten is eveneens in ons voordeel uitgevallen.”