Project Tiel, Nederland

Rioolwaterzuiveringsstation in Tiel

Een 100% energieneutrale installatie

Activiteit: Milieu

Het project omvatte een upgrade van het rioolwaterzuiveringsstation naar een 100% energieneutrale installatie.

Een duurzame oplossing

Nu voorziet het station in zijn eigen energiebehoeften. Dat is allemaal te danken aan een nieuw slibbehandelingsproces voor de productie van biogas. Dit biogas wordt vervolgens gebruikt om warmte en elektriciteit te genereren. Het zuiveringsstation heeft ook een installatie voor de productie van natuurlijke meststoffen. ‘Slib’ of ‘afvalslib’ is een organisch restmateriaal dat wordt geproduceerd tijdens de zuivering van afvalwater. Het wordt gebruikt als brandstof voor de installatie, die veel energie vergt, en is dus een kostenefficiënte en duurzame oplossing op lange termijn.

Cocreatie & Bouwteam

Het project is ook het voorbeeld bij uitstek van cocreatie tussen BESIX Nederland, BESIX Environment en de klant. De installatie is voorzien van de nodige ultramoderne technologieën, en werd ontworpen door BESIX Environment in samenwerking met haar Nederlandse onderaannemer Colsen. BESIX Nederland stond in voor alle civieltechnische werkzaamheden.

Projectinformatie

Projectnaam

Rioolwaterzuiveringsstation in Tiel

Expertise(s)

Stedelijke waterzuiveringsinstallaties, Waste-to-Resource

Contracttype

Design & Build

Locatie

Tiel, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland, BESIX Environment

Externe partner(s)

Colsen

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland

Bouwperiode

2018 - 2019

Powered by

Gelijkaardige projecten