Project Umm Al Quwain, Verenigde Arabische Emiraten

Emirates RDF

Huishoudelijk afval verwerken tot alternatief voor fossiele brandstoffen!

BESIX heeft in het emiraat Umm Al Quwain de eerste installatie voor Brandstof uit Afval (RDF - Refuse Derived Fuel) gebouwd en is nu medebeheerder. In het kader van een politiek van geïntegreerd afvalbeheer zal dit project het huisvuil van 550.000 inwoners van de emiraten Ajman en Umm Al Quwain omzetten in RDF, dat het gebruik van gas en steenkool in de plaatselijke cementfabrieken deels zal vervangen. 90% van het huishoudelijk afval zal op die manier in de installatie terechtkomen!

PPS tussen Umm Al Quwain en Emirates RDF

De bouw en het beheer van de RDF-installatie is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Klimaatverandering en Milieu van het emiraat Umm Al Quwain en de maatschappij Emirates RDF Company.

Laatstgenoemde is een joint venture van BESIX, de holding Tech Group Eco Single Owner uit Ajman en het Finse bedrijf Griffin Refineries.

Een duurzame aanpak

De installatie voor brandstof uit afval mag dagelijks 1000 ton huisvuil uit de Emiraten Ajman en Umm Al Quwain behandelen.

Via een versnipperings-, sorterings- en drogingsproces wordt vast afval omgevormd tot RDF-pellets. Deze zijn een alternatieve brandstof voor cementovens en hebben bovendien een lage koolstofemissie. Zo vervangt RDF gedeeltelijk de conventionele energiebronnen gas en steenkool.

Samen met onze partners Griffin Refineries en de holding Tech Group Eco Single Owner zijn we verheugd om dit strategische project voor afvalverwerking te kunnen lanceren in de noordelijke emiraten. Hierdoor kunnen de VAE hun ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen halen en gebruiken de cementfabrieken minder fossiele brandstoffen.


Projectinformatie

Projectnaam

Emirates RDF

Categorie

Waste-to-Resource

Contracttype

Design, Build & Maintenance

Locatie

Umm Al Quwain, Verenigde Arabische Emiraten

Stakeholder(s)

BESIX

Externe partner(s)

Emirates RDF (BESIX, Tech Group Eco Single Owner, Griffin Refineries)

Opdrachtgever

Ministry of Climate Change and Environment

Bouwperiode

2018 - 2020

Onderhoudsperiode

15 years

Totale waarde

€ 40 miljoen

Powered by

Gelijkaardige projecten