Project Ajman, Verenigde Arabische Emiraten

Waterzuiveringsstation van Ajman

BESIX biedt Ajman zuiver water aan

Sinds 2006 speelt Ajman Sewerage (ASPCL) een centrale rol in het afvalwaterbeheer van het emiraat Ajman. Het bedrijf verenigt BESIX, dat 40% van de aandelen bezit, de regering van Ajman (GoA) (40%) en Veolia (20%). Als eerste publiek-private samenwerking (PPS) in het Midden-Oosten in dit domein bouwde ASPCL het volledige netwerk van afvalwatercollectoren en de waterzuiveringsinstallaties van het emiraat, die voorheen niet bestonden. ASPCL beheert deze infrastructuur nog steeds en blijft ze uitbreiden door nieuwe technologieën te integreren. Zo maakte BESIX het in 2019 mogelijk om elektriciteit op te wekken uit het biogas dat wordt geproduceerd tijdens de waterzuiveringsprocessen. Een primeur in de regio.  

Afvalwaterverwerking voor 2001

Vroeger had het Emiraat van Ajman geen afvalwaterverwerking. Het afvalwater werd opgeslagen in septische tanks en vervolgens met tankwagens naar de woestijn vervoerd om er in open lagunes geloosd te worden, wat veel milieuproblemen veroorzaakte. Water is een schaars goed. De behandeling ervan biedt dan ook een alternatieve bron die zowel duurzaam als economisch voordelig is. BESIX speelde samen met de regering van Ajman een pioniersrol op dit vlak. Dankzij de aanleg van een modern rioleringssysteem in Ajman heeft ASPCL de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu door de lozing van onbehandeld water weggewerkt.

Het bouwen van de centrale, opgeleverd in 2007

De overheid van Ajman deed beroep op BESIX Concessions & Assets voor het ontwerp, de levering en het onderhoud van een volledig rioleringsnet onder een PPP (Public Private Partnership)-contract en zorgde voor de financiering. In samenwerking met de overheid en de bevolking van Ajman voerde BESIX een grondige haalbaarheidsstudie uit om de specifieke doelstellingen en beperkingen te achterhalen op milieu-, geografisch en sociaal vlak. 

Bij de oplevering van de centrale in 2007, werden meer dan 100.000 huishoudens geconnecteerd tot het netwerk met een capaciteit van 80.000m³/dag. ASPCL kreeg het beheer van de afvalwaterzuiveringsinstallatie toegewezen in 2006, en dit tot 2034. Het geeft hen het exclusieve recht om de afvalwaterinfrastructuur van het hele emiraat te financiëren, te bouwen, te beheren en te onderhouden. Het contract was het eerste in zijn soort in het Midden-Oosten. ASPCL staat ook in voor de klantendienst, facturatie en het innen van de maandelijkse betalingen door de bevolking. 

De installatie is een strategische aanwinst voor ons emiraat omdat het uitstekende diensten levert aan de inwoners. Bovendien kijk ik ernaar uit om de vele toekomstige uitdagingen aan te gaan: nieuwe beleidslijnen, hergebruik van water stimuleren in de ruimste zin van het woord, en nieuwe technologieën testen.


Proper water voor Ajman

In 2016 koos ASPCL opnieuw voor Six Construct om een uitbreiding van de centrale te ontwerpen en te bouwen. Sinds de vervollediging in 2018, verzamelt 450 kilometer aan ondergrondse rioleringen het afvalwater van 175.000 eigendommen en voert het via een reeks pompstations naar het waterzuiveringsstation aan de rand van de stad Ajman. Het zuiveringsstation verwerkt dit afvalwater samen met dat van gebouwen die nog niet op het netwerk zijn aangesloten en dat bij het station wordt geloosd met tankwagens. Het waterzuiveringsstation is, met zijn capaciteit van 140.000 m³ per dag, de belangrijkste zuiveringsinstallatie voor het afvalwater van Ajman. Het afvalwater wordt op een hoog niveau gezuiverd zodat het kan worden hergebruikt. Van het behandelde water wordt 40% gebruikt voor onbeperkte irrigatie van het landschap en het groen van Ajman. Nog eens 10% wordt door SAFI verder gezuiverd volgens een hogere norm, voor commerciële en industriële toepassingen. De installatie werkt 24 uur per dag, 7 op 7 met een geavanceerd beheersysteem, met inbegrip van preventief onderhoud.

 

Het sprookje gaat verder

In juli 2019 gunde ASPCL aan BESIX het contract voor het ontwerp en de bouw van een uitbreiding van het waterzuiveringsstation, zodat het station afvalslib kan gisten en het bijproduct biogas kan omzetten in elektriciteit. De nieuwe installaties zullen 50% van de benodigde energie voor het zuiveringsstation genereren - een primeur in de Verenigde Arabische Emiraten. Deze installaties zullen niet alleen het waterzuiveringsstation minder afhankelijk maken van het openbare elektriciteitsnet, maar ook de hoeveelheid slib doen afnemen en de kwaliteit van het af te voeren slib verbeteren. Tegelijkertijd maken ze de weg vrij voor de ontwikkeling van andere mogelijkheden om afvalslib te recycleren, zoals organische meststoffen en alternatieve brandstoffen voor cementfabrieken. De slibverwerkingsinstallatie is het derde project van dit type dat BESIX heeft ontwikkeld.

Projectinformatie

Projectnaam

Waterzuiveringsstation van Ajman

Expertise(s)

Stedelijke waterzuiveringsinstallaties, Water

Contracttype

Design, Build, Finance & Maintenance

Locatie

Ajman, Verenigde Arabische Emiraten

Stakeholder(s)

Six Construct

Opdrachtgever

Ajman Swerage (Pvt) Co. Ltd.

Bouwperiode

2003 - 2007

Onderhoudsperiode

2003 - 2028

Onderhoud door

BESIX Concessions & Assets

Totale waarde

€ 75 miljoen

Capaciteit

120.000 m³/dag

Gelijkaardige projecten