Project Ajman, Verenigde Arabische Emiraten

Safi installatie - Voor hergebruik van water

Pionier in commercieel hergebruik van water

In het Midden-Oosten, waar hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van ontzilt en gepompt water, is hergebruik van water doorgaans beperkt tot irrigatieprojecten. De ecologische voordelen van waterhergebruik worden nog niet ten volle benut. De vraag naar water vanuit de industriële en commerciële sector in Ajman werd niet ingevuld door de openbare nutsbedrijven. De overheid van Ajman ging dus op zoek naar een oplossing om de continuïteit van de waterbevoorrading van deze belangrijke groeisectoren te verzekeren.

Oplossing van BESIX

In samenwerking met de overheid van Ajman bouwde BESIX een installatie voor waterhergebruik dat water uit de waterzuiveringsinstallatie in Ajman zuivert via microfiltratie en omgekeerde osmose, en 24 op 7 levert aan verschillende industriële en commerciële bedrijven.

De distributie gebeurt via een vulzone die tegelijk 12 tankwagens met een verschillende capaciteit kan ontvangen, gebaseerd op het model van benzinestations. De operationele en onderhoudsactiviteiten in de installatie worden uitsluitend uitgevoerd door interne werknemers van SAFI.

Met een volgens ISO9001 gecertificeerd kwaliteitsbeheersplan en doorlopende en strenge preventieve onderhoudsmaatregelen behaalt SAFI een gemiddelde beschikbaarheid van 96%. De installatie biedt daardoor een betrouwbare en efficiënte oplossing aan veeleisende klanten.

Water

De belangrijke kwaliteitsparameters van het geproduceerde water, zoals het totaal aan opgeloste stoffen (TDS), zijn beter dan voor het meeste commercieel gebottelde water, waardoor het perfect is voor veeleisende industriële toepassingen.

Resultaten & verwezenlijkingen

Het project wordt voor 100% gefinancierd door private investeerders en is volledig kostendekkend.

De installatie produceert kwaliteitsvol water dat door veel industrieën wordt gebruikt voor niet-drinkwatertoepassingen als een goedkoop alternatief voor grondwater. Typische klanten zijn bijvoorbeeld koelinstallaties, betoncentrales en fabrikanten van vaten voor hydrotesten. Zij hebben allemaal water nodig met een zeer laag zoutgehalte, waaraan het water van SAFI ruimschoots voldoet.

De overheid van Ajman van zijn kant kon de installaties voor gepompt water sluiten en kreeg er een bron van inkomsten bij als mede-eigenaar van de waterfaciliteit. Uiteindelijk kon de Ajman Sewerage Company zijn lozingen in de zee afbouwen, zijn bevoorrading diversifiëren en zijn overschot aan behandeld effluent te gelde maken.

In 2012 nam Zijne Hoogheid Sjeik Rashid Bin Humaid Al Nuaimi, in naam van SAFI, de award voor beste installatie voor waterhergebruik in ontvangst, die werd uitgereikt door de industriële denktank Global Water Intelligence. Het is een erkenning van de voordelen die de installatie biedt voor het milieu en de bevolking van Ajman.

Projectinformatie

Projectnaam

Safi installatie - Voor hergebruik van water

Categorie

Water, Industriële waterzuiveringsinstallaties

Contracttype

Build

Locatie

Ajman, Verenigde Arabische Emiraten

Stakeholder(s)

BESIX

Opdrachtgever

SAFI

Awards

  • Beste installatie voor hergebruik van water
  • in 2012 – Global Water Intelligence

Gelijkaardige projectenGerelateerd nieuws