Project Jebel Ali, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Jebel Ali Waterzuiveringsstation

Een dagelijkse zuiveringscapaciteit van 370,000 m³ voor groen Dubai

Activiteit: Milieu

Een prestigieus en toonaangevend project, het Jebel Ali Waterzuiveringsstation is de grootste waterzuiveringsinstallatie waaraan BESIX zich ooit gewaagd heeft. Het verwerkt al het afvalwater van Dubai volgens internationale normen en zonder milieu-overlast.

Ongeëvenaarde omvang

In combinatie met de bestaande Jebel Ali Phase 1-waterzuiveringsinstallatie zuiveren de nieuwe installaties op één locatie evenveel afvalwater als voor een stad met 3,35 miljoen inwoners. Een project van een dergelijke omvang heeft men in de GCC-regio nog nooit gezien. Het gezuiverd afvalwater voldoet aan de strenge irrigatiewaternormen van Dubai, zodat het emiraat via recycling het gebruik van duur ontzilt zeewater voor niet-drinkbare toepassingen zoals irrigatie kan verminderen met 700.000.000 liter per dag.

Indrukwekkende middelen

BESIX – in een JV met Larsen en Toubro – heeft 77 tankclusters en gebouwen gebouwd. Elke tankcluster bestaat vaak uit verschillende eenheden: 20 voorbezinktanks om de bezinkbare deeltjes te verwijderen, 16 beluchtingstanks waar zuurstof de vervuilende stoffen afbreekt, 16 nabezinktanks met een grote diameter om de biologische bacteriën te scheiden van het gezuiverde water, enz. Al deze constructies zijn met elkaar verbonden via een indrukwekkend netwerk van grote buizen die 370.000 ton water 24/7 en het hele jaar door van de ene verwerkingseenheid naar de andere transporteren.

Het zuiveringsproces produceert gedroogd slib dat Dubai als meststof en grondverbeteraar gebruikt voor de talloze aangelegde tuinen die het groene Dubai onderscheiden van de andere woestijnsteden. Dit project plaatst BESIX in een goede positie om andere grootschalige en duurzame waterprojecten uit te voeren.


Milieuvriendelijk project

Een van de opvallende aspecten is de valorisatie van het belangrijkste bijproduct van het zuiveringsproces, het slib. Dit vloeibaar restproduct, dat men normaal naar een stortterrein in de woestijn brengt, wordt in anaerobe tanks ontbonden en vervolgens gedroogd in geavanceerde slibdrogers die het bijproduct van het ontbindingsproces, methaangas, gebruiken als brandstof om het overtollige water te verdampen.

Coördinatie is essentieel

Behalve de krappe planning en integratie in de bestaande installaties bestond de grote uitdaging in de dagelijkse coördinatie tussen de verschillende werken. Dit moest ervoor zorgen dat de raakvlakken tussen enerzijds de civieltechnische werken en anderzijds de uitrusting, lange buizen en elektrische kabels correct en tijdig gepland werden zodat er geen dure en tijdrovende aanpassingen moeten gebeuren.

Projectinformatie

Projectnaam

Jebel Ali Waterzuiveringsstation

Expertise(s)

Stedelijke waterzuiveringsinstallaties

Contracttype

Build

Locatie

Jebel Ali, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Stakeholder(s)

Six Construct

Opdrachtgever

Dubai Muncipality

Bouwperiode

2016 - 2019

Totale waarde

€ 303 miljoen

Gelijkaardige projecten