Project Born, Maasbracht & Heel, Nederland

Sluizen in Limburg

Koninklijke weg voor grote schepen

Activiteit: Maritieme Werken

In de Nederlandse provincie Limburg is de Maasroute voortaan bevaarbaar voor rivierschepen tot 190 m lang. Dit is het resultaat van de renovatie- en uitbreidingswerken aan drie sluizen door de joint venture BESIX-Mourik (CBM). De natuurlijke watervoorraad vormde hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Uitbreiding van 3 sluizen

De Nederlands-Limburgse dorpen Born, Maasbracht en Heel liggen alle drie aan de Maasroute, een belangrijke waterweg voor scheepstransport in de Europese Unie. Hun sluizen overbruggen een hoogteverschil van 12 m en worden daarom als een van de indrukwekkendste van Nederland beschouwd. Om de waterweg uit te breiden en de binnenvaart toe te laten voor grotere schepen werden de sluizen gemoderniseerd en vergroot.

Velerlei uitdagingen

BESIX nam hoofdzakelijk de indrukwekkende civiele werken voor zijn rekening. Verder verstevigde BESIX de bestaande wanden, vergrootte het de sluiskamers voor schepen tot 190 m lang en paste het de remming- en geleidewerken aan. In dit Design & Build-project kwamen alle mogelijke en denkbare technische moeilijkheden aan bod: geologische kwesties, de grondwaterspiegel, het behoud van de navigatie… Bovendien vereiste het werk in besloten ruimten op 18 m diepte ook specifieke veilgheidsmaatregelen.

De opgedane ervaring bij de eerste sluis heeft ons geholpen om de planning en uitvoering van de twee andere te optimaliseren.


Natuurlijke watervoorraad

Om de natuurlijke watervoorraad te behouden maakte BESIX een verbinding tussen de sluishoofden om het water van het ene naar het andere te laten stromen. Dankzij dit systeem kan men besparen op kostbaar water en hoeft men bij droogte geen pompen in te schakelen. BESIX heeft ook gezorgd voor een nieuwe hernieuwbare energiebron door het voormalige pompstation van Born om te vormen tot een installatie die energie kan opwekken met een waterturbine en waterkrachtenergie kan recupereren tijdens hoogwaterperiodes.


Projectinformatie

Projectnaam

Sluizen in Limburg

Categorie

Sluizen, Kustbescherming

Contracttype

Design, Build & Maintenance

Locatie

Born, Maasbracht & Heel, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat, Nederland

Bouwperiode

2008 - 2014

Totale waarde

€ 199 miljoen

Gelijkaardige projecten