Project Almere, Nederland

A6 Almere

Vlot naar Floriade Almere langs vernieuwde A6

Om de 10 jaar wordt in Nederland de grote wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade georganiseerd. De volgende editie vindt plaats in 2022 in Almere. De A6 – de belangrijkste toegangsweg naar de stad – dreigt echter een knelpunt te worden voor de 20.000 bezoekers per dag. En ook zonder Floriade, legt de groeiende Noord-Hollandse randstad steeds meer druk op de verouderde verkeersas. Bovendien is de weg cruciaal voor de doorstroming van alle verkeer tussen de luchthaven Schiphol, Amsterdam en Almere.

Onze oplossing

Rijkswaterstaat – het uitvoerend agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland – vertrouwt voor de weguitbreiding van de A6 op BESIX. Met een gedetailleerd kwaliteitsplan, dat de impact op de buurtbewoners en omliggende natuur haarfijn omschrijft, wisten we het project binnen te halen.

We tekenden voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de A6. De werken gingen in 2017 van start, en houden behalve de verbreding van de weg van twee naar vier rijstroken, ook de renovatie van verkeerswisselaars, bruggen en viaducten in. Zo verhogen we de capaciteit van de snelweg en verbeteren we de doorstroming van en naar Almere.

BESIX bundelt de krachten met Dura Vermeer, RebelValley en John Laing Investments Limited. Samen zorgen we voor:

  • ontwerp van de nieuwe, bredere A6;
  • renovatie van de huidige weg, verbreding met twee extra rijstroken en vernieuwing van de omliggende infrastructuur;
  • aantrekken en opvolgen van de financiering;
  • onderhoud gedurende 20 jaar na oplevering.

Een absolute prioriteit voor deze drukke verkeersas is de hinder tijdens de werken beperken. Hiervoor renoveren we eerst de bestaande rijstroken, die dan tijdens de aanleg van de extra stroken maximaal gebruikt kunnen worden. Een deel van de werken gebeurt ’s nachts om het verkeer nog minder te verstoren.

Op het vlak van veiligheid – zowel voor onze eigen arbeiders als voor de weggebruikers – laten we niets aan het toeval over. Zo voorzien we betonnen barrières voor de werkruimtes langs de weg en manen we voorbijgaand verkeer extra aan zich aan de snelheid te houden.

Resultaat en verwezenlijkingen

BESIX slaagde erin een draagvlak bij de stad Almere en zijn buurtbewoners te creëren door hen mee aan tafel uit te nodigen en actief bij het project te betrekken. Hun input vertalen we naar concrete actiepunten: zo voorzien we op de drukste punten van de verbrede snelweg fluisterasfalt.

De werken worden bovendien uitgevoerd met respect voor de omliggende natuur: we kappen nooit meer bossen dan strikt nodig en houden te allen tijde rekening met het wild dat er leeft. Zo garanderen we de leefbaarheid van het gebied – niet alleen voor de stadsinwoners, maar ook voor de aanwezige fauna en flora.

In 2017 ging de eerste spade in de grond. Samen met onze partners stellen we alles in het werk voor een strak verloop van het project, zodat Floriade in 2022 een toonbeeld wordt van vlotte logistiek.

Projectinformatie

Projectnaam

A6 Almere

Categorie

Wegenbouw, Vervoer

Contracttype

Design, Build, Finance & Maintenance

Locatie

Almere, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Bouwperiode

2017 - 2022

Onderhoudsperiode

2022 - 2042

Onderhoud door

BESIX Concessions & Assets

Totale waarde

€ 232 miljoen

Gelijkaardige projecten