Project Amsterdam, Nederland

Coentunnel

Filevrije Coentunnel laat Amsterdam herademen

Renovatiewerken en de bouw van een tweede tunnel maakten de Coentunnel filevrij. Ontdek hoe BESIX dit project aanpakte.

Onze oplossing

Behalve de aantrekkelijke kostprijs wist BESIX ook dit keer te overtuigen met een uitgebreid kwaliteitsplan. Dat doet elke stap van het project en de impact ervan op de buurtbewoners en fauna en flora uit de doeken.

De Coentunnel was de tweede grote publiek-private samenwerking van de BESIX Group in Nederland. We bundelden hiervoor de krachten met verschillende industriële partners, waaronder Dura Vermeer NV en TBI Bouw. BESIX tekende voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de tunnels. Onze voornaamste verantwoordelijkheden in een notendop:

 • het ontwerp van de tunnels door ons designdepartement
 • de bouw van de nieuwe tunnel, vervolgens de renovatie van de oude tunnel en heraanleg van de omgevende snelwegen en bruggen
 • financiering aantrekken
 • het onderhoud gedurende 30 jaar (onder meer groenonderhoud, schoonmaak en incidentenmanagement) 

Het project was op vele vlakken een uitdaging. Eerst en vooral is het een belangrijke en drukbereden verbinding waarbij we de impact op het verkeer zo klein mogelijk moesten houden. Dat we de tweede tunnel net naast de oude tunnel aanlegden, verhoogde het risico op beschadiging en hinder voor de automobilist. Bovendien stelde de nieuwe tunnelwetgeving, die net na de start van het project goedgekeurd werd, extra veiligheidseisen die we nog in het ontwerp moesten verwerken.

Naast de renovatie van de bestaande tunnel en de bouw van een nieuwe tweede, omvatte het project de (her)aanleg van 30 bruggen en viaducten. Ook werd de A10 over een lengte van 10 km uitgebreid van 4 naar 19 rijstroken ten zuiden van de tunnel.

Een belangrijke vereiste daarbij was om de bijkomende verkeershinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Daarom werd beslist om eerst de tweede tunnel te bouwen en het verkeer naar de nieuwe tunnel om te leiden tijdens de renovatie van de oude.

Project description

De Amsterdamse Coentunnel had al jaren een vaste stek in de Nederlandse top 10 van filegevoelige wegen. Elke dag maken maar liefst 120.000 auto’s gebruik van de A10 ringweg die door deze tunnel onder het Noordzeekanaal duikt. De tunnel was bovendien sterk verouderd en voldeed niet langer aan de veiligheidsvoorschriften. Rijkswaterstaat, de uitvoerende instelling van het Nederlandse ministerie voor milieu en infrastructuur, besteedde de renovatie uit aan het consortium Coentunnel Company, bestaande uit BESIX, TBI Bouw, CFE, Dura Vermeer, Arcadis, Deme en Vinci Construction Grand Projets.

Twee maanden sneller dan voorzien

De bouw van de nieuwe tunnel nam twee jaar in beslag. Gelijktijdig ontwikkelden maar liefst 100 medewerkers van Coentunnel Company een gedetailleerd 3D-model voor de renovatie van de oude tunnel. Daarin werden alle fasen van het project verwerkt, om potentiële bouwfouten nog voor de start van de werken minutieus op te sporen. Dankzij die ‘Building Information Modeling’-techniek werd de tunnel al op 21 juli 2014 geopend, niet minder dan twee maanden vóór de afgesproken opleverdatum.

Team experience

Dit was BESIX’ eerste grootschalige ‘Design, Build, Finance & Maintenance’-project in Nederland. BESIX is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project vanaf de start in 2009 tot en met het einde van het onderhoudscontract 24 jaar na oplevering.

Om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit aan de striktste eisen voldoet, werden luchtschermen langs de weg geplaatst. Zo garanderen we een gezonde leefomgeving.


Vóór de renovatie stond de Coentunnel permanent in de top 10 van Nederlandse files. Nu is hij zelfs niet meer te bespeuren in de top 50.


Facts & figures

 • Timing bouw: 2009-2014
 • BESIX staat in voor het onderhoud tot en met 2037
 • Lengte tunnel: 1.200 m

Realisaties

 • Minder files
 • Snelle oplevering van het project
 • Veilige tunnels en wegen
 • Tevreden buurtbewoners

Veiligheid en levenskwaliteit

De veiligheid van beide tunnels kreeg bijzonder veel aandacht. Tijdens het project ging immers een nieuwe wetgeving voor tunnelveiligheid van kracht. Omdat het project al gestart was, hoefde die wetgeving niet gevolgd te worden, maar de opdrachtgever wou de tunnel volledig conform de vernieuwde regels te bouwen. Geen makkelijke opdracht, maar dankzij een nauwe communicatie met partner Rijkswaterstaat slaagde Coentunnel company in zijn opzet.

Tot slot werden ook de omwonenden niet vergeten. We beperkten de geluidshinder waar we konden met geluidsschermen. Coentunnel company werkte ook zo veel mogelijk met stille materialen zoals fluisterasfalt. Zo zijn de vernieuwde Coentunnels niet alleen perfect afgestemd op behoeften van de weggebruikers, ze houden ook rekening met de leefbaarheid in de buurt.

Projectinformatie

Projectnaam

Coentunnel

Expertise(s)

Tunnels, Vervoer

Contracttype

Design, Build, Finance & Maintenance

Locatie

Amsterdam, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Bouwperiode

2009 - 2014

Onderhoudsperiode

2014 - 2042

Totale waarde

€ 510 miljoen

Gelijkaardige projecten