Engineering & BIM

Interne kennis, van funderingen tot afwerking

Klantgerichte engineering creëert maximale waarde

Onze klanten en werfteams kunnen altijd vertrouwen op de expertise en creativiteit van onze inhouse engineeringafdeling, met kantoren in Brussel en Dubai.  De afdeling is in meer dan 40 jaar tijd sterk uitgebreid en telt vandaag meer dan 150 toegewijde medewerkers die dankzij de juiste attitude, competenties en ervaring de waarde van onze projecten voor en samen met onze klanten maximaliseren. We houden ons aan de volgende principes:

 • Expertise in dienst van de doelstellingen van onze klanten. Als we een project ontwikkelen, besteden we zoveel mogelijk tijd aan het begrijpen en ophelderen van de klantwensen. We kunnen onze projectervaring en internationaal partnernetwerk aanwenden om alternatieven voor te stellen die de waarde voor onze klanten verhoogt. Alle nodige engineeringkennis zit ‘onder één dak’, waardoor we efficiënt en geïntegreerd werken.
 • In één keer goed. Voorbereiding en samenwerking zijn van fundamenteel belang voor ons ‘in één keer goed’-principe. Daarom zorgen we voor een intensieve samenwerking tussen de teams op de werf en op afstand.
 • Resultaatgericht. Omdat we deel uitmaken van de aannemer werken we aan onze ‘eigen’ projecten. Wat ons onderscheidt van externe engineeringbedrijven is dat we altijd elk project tot in de kleinste details uitwerken.
 • Alert. In een snel veranderende wereld zijn flexibiliteit en alertheid sleutelcompetenties om waarde te creëren. We analyseren voortdurend welke competenties er bovenop onze engineeringcapaciteiten nodig zijn om tegemoet te komen aan de klantbehoeften.
 • Gefocust op waar we goed in zijn, partnerships op andere gebieden. Hoewel we trots zijn op onze kwaliteiten geloven we ook in de kracht van partnerships. Daarom zoeken en verkennen we voortdurend nieuwe, duurzame samenwerkingsverbanden om waarde te creëren.

Door onze expertise op één lijn te brengen met de behoeften van onze klanten, hebben de Engineeringteams van BESIX centers of excellence uitgebouwd die zich respectievelijk concentreren op hoogbouw (torengebouwen, stadions, kantoorgebouwen, industriebouw), maritieme werken (aanlegsteigers, kademuren, golfbrekers) en civiele werken (tunnels, bruggen, infrastructuur).

Om een volledige toeleveringsketen te waarborgen bestaan onze teams uit architecten, electrotechnische en werktuigbouwkundige ingenieurs, structurele en geotechnische ingenieurs, gevel- en duurzaamheidsexperten, betonspecialisten en BIM-managers en -experten. Behalve ons sterk engagement voor uitvoerbaarheid en veiligheid kan de Engineeringafdeling van BESIX rekenen op de expertise van een geïntegreerde afdeling Methodes and Planning.

Door de knowhow van onze experten, vaak academische autoriteiten in hun kennisgebied, te bundelen kunnen we complete oplossingen aanbieden die alle klantverwachtingen ruimschoots inlossen.

Sterk door diversiteit:


De design manager

zorgt voor het juiste evenwicht tussen de technische en financiële aspecten van het project en is onze ambassadeur bij de klant en op de werkplaats. 

 


De geotechnisch expert

voert het geotechnische onderzoek uit, analyseert de resultaten en werkt een geavanceerd geotechnisch ontwerp uit.De methode- en planningingenieur

verzekert de uitvoerbaarheid op het vlak van veiligheid en realisatie van onze ontwerpen.

 


De structurele ingenieur  

is verantwoordelijk voor alle engineeringaspecten van het project, de modellen, de tekeningen en de controle om zo te zorgen voor praktische en uitvoerbare structuren.

 


De BIM manager

legt de overeengekomen regels vast voor het beheer van zowel de geometrische (3D-modellen) als de niet-geometrische informatie (specificaties, codes, enz.) en volgt ze op.

 


Het productiecenter

zorgt binnen de afgesproken termijn voor de nodige kwaliteitsvolle werktekeningen. 

  


Gevelarchitect

Ontwerpt innovatieve gevelconcepten die beantwoorden aan alle architecturale, structurele, milieu- en comfortvereisten.

  


Duurzaamheidsexpert

Ontwikkelt concepten en oplossingen om de milieu- en energieprestaties van onze gebouwen te verbeteren.

  


Betonexpert

Specificeert de vereisten voor de betonsamenstelling in overeenstemming met het ontwerp en begeleidt onze werven voor een technisch hoogstaande en duurzame uitvoering van alle betonwerken.

GROOT in BIM

‘BIM’ staat voor ‘Building Information Modeling’. Dat is een geheel van methoden en technologieën die het mogelijk maken om het ontwerp, de uitvoering en het beheer van een bouwproject te optimaliseren. Met BIM wordt het bouwwerk voorgesteld in de vorm van een digitale maquette, die alle relevante informatie van het project bevat. Naast een 3D-weergave biedt BIM bovendien de mogelijkheid om gecentraliseerde en gesynthetiseerde informatie te delen. Een ‘must have’ dus in een tijdperk waarin de hoeveelheid informatie nog nooit zo omvangrijk is geweest.

BESIX beschouwt BIM als een hoeksteen die de verbinding vormt tussen de fysische en digitale aspecten van de bouwsector. Sinds 2010 beschikken wij over een team van experts dat reeds heeft deelgenomen aan een groot aantal aanbestedingen en projecten over de hele wereld.

Eind 2017 zette BESIX een belangrijke stap door de eerste Belgische bouwonderneming te worden die de BIM niveau 2-certificering behaalde. Het bedrijf voldeed namelijk aan de criteria van de PAS 1192-2 standaard (informatiebeheer tijdens de ontwerp- en bouwfasen van de BIM-projecten). Die certificering biedt de onderneming de mogelijkheid om zich van de concurrentie te onderscheiden en houdt niet te verwaarlozen concurrentievoordelen in, zoals versnelde processen voor aanbestedingen en een positieve impact op het vlak van risicobeheer, veiligheid en productiviteit. 

Voor zijn toekomstvisie inzake BIM wil BESIX haar ambities op vier strategische assen toe- spitsen:

 • inzicht in de markt, in de (interne en externe) behoeften en verwachtingen van de klanten en in de tendensen van de sector;
 • zoeken naar betrouwbare oplossingen door kennisverrijking en kennisdeling, en het gebruik van het BIM-model als katalysator voor de implementatie van nieuwe technologieën;
 • consolidatie van onze ervaring door de creatie van synergieën tussen de verschillende BIM-verantwoordelijken binnen de Groep, en via de centralisatie van onze kennis;
 • ontwikkeling van de reputatie en de zichtbaarheid inzake BIM, waarop BESIX reeds vele jaren kan steunen.

Grand Egyptian Museum (Egypt)
Door de omvang van het project (200.000m²) en de geometrische complexiteit was het gebruik van BIM nodig om een vlotte en doordachte coördinatie van de werken te garanderen. 60 BIM-ingenieurs tekenden 13.000 constructietekeningen om de aanbesteding en de werken voor het gigantische museum optimaal voor te bereiden. 

Velsertunnel (The Netherlands)
BESIX scande de volledige tunnel in om een virtuele ‘tweelingsbroer’ te kunnen maken. Dat model gaf de combinatie de kans om een veelvoud aan problemen te voorkomen alvorens de effectieve werken in de tunnel te starten. Deze ‘generale repetitie’ vermeed niet minder dan 1.032 pijnpunten op de werf. 

Beatrix Lock (The Netherlands)
Virtual reality werd toegepast om een omgeving te creëren waardoor onderhoudstechniekers al bij de start van het ontwerpproces hun input konden geven, zodat de onderhoudsvriendelijkheid van de sluisdeuren geoptimaliseerd kon worden. Het virtuele model was aangesloten op een ‘command and control’ systeem, wat de verkeersleiders van de klant een 100% realistische weergave gaf van de functionaliteit en UX (user experience) van de toekomstige sluis.

Value Engineering

BESIX is ervaren in het bieden van ‘value engineering’, een creatief en gestructureerd proces van onderzoek en analyse dat de inzichten van verschillende multidisciplinaire teams combineert, wat de volledige levenscyclus van een project ten goede komt. Het doel is om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden, zo veel mogelijk risico te vermijden en de levensduur van een project maximaal te verlengen, en dat allemaal zonder de functionele objectieven in gevaar te brengen. Deze allesomvattende en geïntegreerde ontwerpaanpak is cruciaal om veeleisende DBM- of PPS-projecten tot een goed einde te brengen. 

Zo maakt BESIX het verschil.

 • SITUATIE

  De Velsertunnel op de autoweg A22 onder het Noordzeekanaal werd een dagje ouder (60 jaar) en hinderde het verkeer: een totale renovatie was aangewezen.
  De werken omvatten een aanpassing van de hoogte zodat hoge vrachtwagens er onderdoor kunnen rijden, de aanleg van nieuwe vluchtstroken en een aanpassing van de vernieuwde technische installaties (ventilatie en brandbestrijdingssystemen).

  UITDAGINGEN

  - De as-built documentatie van de tunnel bevat 60 jaar oude tekeningen die onbetrouwbaar zijn
  - De EU-richtlijn 2004/54/EC inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet moet worden nageleefd 
  - Zeer druk verkeer en installatie van veiligheidsuitrusting
  - De tunnel mag volgens het contract slechts zes maanden afgesloten worden

  OPLOSSING

  Zoveel mogelijk problemen en extra kosten door fouten vermijden met behulp van: 
  - As-is onderzoek via statische laserscanning
  - 3D BIM-modellering 
  - Opslag van alle projectinformatie op één cloud-locatie (systeemgebaseerd gegevensbeheer)

  RESULTAAT

  - 1032 problemen werden automatisch op voorhand gedetecteerd zodat we ons 'first time right'-principe konden volgen
  - Kostenvergelijking van clash-detectie in BIM tegenover correcties ter plaatse: 80 euro tegenover 1000 US dollar per probleem

 • SITUATIE

  Rijkswaterstaat wilde een beter zicht krijgen op de belangrijke scheepsroute ‘De Steenbank’ om een veilige scheepvaart en een vlotte doorstroom van schepen te verzekeren onder alle weersomstandigheden. BESIX kreeg in 2013 de opdracht om een onbemande radartoren te bouwen aan de Schelde op Neeltje Jans.

  UITDAGINGEN

  Hoge torens wiebelen onder invloed van de wind. Voor een uiterst stabiel radarbeeld moet de toren echter over een hoge rigiditeit beschikken, zodat de maximum hoekrotatie van de top beperkt blijft tot slechts 0,25°. Tegelijkertijd moet die rigiditeit behouden blijven in alle omstandigheden, zelfs bij een storm met een windkracht van 11 op de schaal van Beaufort en gedurende een langere periode.

  OPLOSSING

  BESIX liet verschillende windtunneltesten uitvoeren om te achterhalen aan welke windkracht de top van de toren zal worden blootgesteld. Gebaseerd op de resultaten maakte BESIX een nieuw ontwerp voor de basis- en ondersteunende structuur van de radartoren. Het nieuwe ontwerp hield ook rekening met de strenge eisen op het vlak van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Om de rigiditeit te optimaliseren, beslisten de teams van BESIX om met nagespannen beton te werken. Daarvoor moesten ze een specifieke betonmix ontwerpen en samenstellen.

  RESULTAAT

  Na het herontwerp van de torenstructuur door BESIX is de betonnen radartoren Neeltje Jans nu de grootste in Europa met een van de meest geavanceerde antennes ter wereld.

 • SITUATIE

  De renovatie van de bestaande hoogwaterkeringen en de bouw van een nieuwe derde hoogwaterkering in het Beatrixsluizencomplex vormen het derde project in het programma van Rijkswaterstaat. Daarmee wil de beheerder een uniforme aanpak verzekeren bij in totaal zes projecten voor de vervanging van de bestaande hoogwaterkeringen of sluizen. Het aanbestedingsproces voor dit DBFM-project begon in 2014. Het onderhoudscontract loopt over een periode van 27 jaar vanaf de oplevering.

  UITDAGINGEN

  Bij dit project moesten twee uitdagingen worden overwonnen. Aangezien het Beatrixsluizencomplex een nationaal monument is dat van ver zichtbaar is, mocht het ontwerp het uitzicht van de site slechts minimaal beïnvloeden. Bovendien omvat het project een onderhoudscontract met een duur van 27 jaar. De opbrengst van het contract hangt in hoge mate af van de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de sluizen.

  OPLOSSING

  BESIX rustte de derde sluis uit met dubbele roldeuren. Zo kan de sluis nog steeds gebruikt worden zelfs als een van de deuren buiten gebruik is door een ongeval of onderhoudswerken. Daarnaast wordt de lengte van de sluis, bij gebruik van alleen de buitenste roldeuren, uitgebreid van 270 meter tot 297 meter, waardoor niet één maar twee schepen met een lengte van 135 meter kunnen passeren. Deze mogelijkheid noemen we ‘levelling XL’.

  RESULTAAT

  Het contract werd gegund op basis van het criterium EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De plannen van BESIX garanderen dat twee van de drie sluizen steeds operationeel blijven tijdens de werken. Dit voordeel, gecombineerd met de dubbele roldeuren die de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluis enorm verhogen zonder te raken aan het historische karakter, gaven de doorslag voor Rijkswaterstaat om met het consortium rond BESIX te werken.

 • SITUATIE

  De operationele LNG-terminal in de haven van Ras Laffan (Qatar) was dringend aan herstel toe, want het beton was gebarsten door de vertraagde vorming van ettringiet. De niet-versterkte betonnen structuur liep een groot risico op instorting.
  De bezettingsgraad van de terminal 12 Ras Laffan is hoger dan 70%. Een terminal sluiten voor herstellingswerken heeft grote gevolgen voor de exportcapaciteit van gas in Qatar. Het team slaagde er echter in om de terminal hoogstens twee maanden te sluiten.

  OPLOSSING

  BESIX bouwde stalen boxen buiten de activiteitenzone, tilde ze op van de werkplaats en vervoerde ze over het water naar hun uiteindelijke locatie. Zodra de boxen zich rond de te ondersteunen constructie bevonden, werden ze gevuld met beton en namen ze de functie van de bestaande structuur over.

  RESULTAAT

  Dankzij deze complexe methode en de interne ontwerpafdeling van BESIX die de bouwmethode al van bij het begin in het ontwerpproces kon integreren, slaagde BESIX erin de structuur binnen de strakke deadline te bouwen en te installeren.

 • SITUATIE

  Aramco kende dit EPC-contract (Engineering, Procurement & Construction) voor het volledige complex in september 2011 toe aan de joint venture BESIX-Six Construct en Al Muhaidib. Het betreft een prestigieus voetbalstadion met 60.000 zitplaatsen, een moskee, twee buitenvoetbalvelden, zes tennisbanen, vier five-a-side voetbalvelden, een grote parking en alle noodzakelijke activiteiten om toegangswegen, drainage en netwerken te voorzien.
  Oorspronkelijk werd een bouwperiode van 40 maanden overeengekomen.
  Na enkele maanden wenste Aramco die periode in te korten tot 26 maanden.

  OPLOSSING

  Het bouwproces drastisch versnellen door
  - al vroeg in het ontwerpproces te beslissen, in overleg met BESIX Engineering, om de betonnen structuur niet, zoals voorzien, ter plaatse te gieten maar grotendeels prefab te laten leveren
  - alle gietvormen, betonwerken, cycli, connecties, hijsmateriaal en bouwtekeningen in huis te ontwikkelen
  - het aantal gietvormen en productieteams te verhogen (tot 6.000 gekwalificeerde arbeiders)
  - alles efficiënt en nauwkeurig te beschrijven

  RESULTAAT

  Het stadion werd in november 2013 één jaar eerder dan gepland opgeleverd.