Duurzaam Ondernemen

Ontdek meer over ons engagement om duurzaam te ondernemen

BESIX Group wil bijdragen tot een veiligere en groenere planeet en wil werken aan een betere plek om te leven. Het doel is om verder te gaan dan de wettelijke vereisten binnen de domeinen maatschappij (Mensen), milieu (Planeet) en economie (Groei), en dit op vrijwillige basis. Als wereldwijde speler houdt de groep rekening met de specifieke kenmerken en de milieuvereisten van elk land terwijl ze haar benadering van Duurzaam Ondernemen ontwikkelt.

Onze doelstelling is om de evolutie van BESIX Group te verzekeren op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij streven naar hetzelfde niveau van excellentie dat onze activiteiten kenmerkt.

Actief lid van het VN Global Compact

BESIX Group is sinds 2016 actief lid van het Global Compact van de Verenigde Naties en steunt de 10 principes van de Verenigde Naties met betrekking tot de naleving van de mensenrechten, de internationale arbeidsnormen, het milieu en de strijd tegen corruptie.

UN Global Compact

Daarnaast is BESIX Group ook actief lid van The Shift, het Belgische verzamelpunt voor duurzame ontwikkeling. The Shift helpt BESIX Group om gebruik te maken van het globaal kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN om zo haar maatschappelijke ambities uit te lijnen.

Ondertekening van het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling

In 2016 nam BESIX Group, samen met andere gerenommeerde Belgische bedrijven, deel aan de werkgroep onder leiding van Alexander De Croo*. Doelstelling: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) promoten, ze implementeren in het kader van de ontwikkelingssamenwerking en de agenda voor internationale ontwikkeling beter bekend maken in de Belgische privésector.

Het 'Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling’ is gebaseerd op de 5 P's van de SDG’s: People, Planet, Profit, Peace en Partnerships. The Shift, het Belgisch netwerk voor duurzame ontwikkeling, begeleidt het hele proces.

BESIX is één van de partijen die het Charter ondertekenden.

*Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post

In oktober 2020 kondigden de niet-gouvernementele organisaties The Shift en WWF België de lancering aan van de Belgian Alliance for Climate Action. BESIX Group is een van de ondertekenaars. De ondertekenende leden van de Belgian Alliance for Climate Action stemmen hun activiteiten af op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, namelijk om de stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot maximaal 1,5°C.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

SDG

BESIX Group steunt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die in 2015 door de VN werden goedgekeurd. De groep wil actief deelnemen aan het actieplan voor vrede, menselijkheid, de planeet en welvaart van Agenda 2030.

SDG-17

BESIX Group heeft de volgende SDG’s als prioritair aangestipt: 4, 5, 6, 8, 9 en 11.

Bovendien hebben de klimaatveranderingsconventies COP 21 en COP 25 van de VN en het laatste verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van klimaatverandering een prioriteit gemaakt. Daarom heeft BESIX Group besloten om zich vooral te richten op SDG 13 (Maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering) en SDG 12 (Verantwoordelijke consumptie en productie). Deze twee SDG’s houden rechtstreeks verband met de activiteiten van de groep.

Onze prioriteiten bij Duurzaam Ondernemen

Onze prioriteiten bij het Duurzaam Ondernemen zijn gericht op vier pijlers:

Mensen (People)

BESIX Group verbindt zich ertoe het welzijn en de veiligheid van haar werknemers te garanderen. Tegelijk willen we ook voldoende opportuniteiten voor loopbaanontwikkeling en voor sociale betrokkenheid bieden.
SDG 4, 5

Engineering

Onze ingenieurs zetten zich in voor de creatie van duurzame bouwoplossingen.
SDG 9, 11

Milieu

BESIX Group streeft naar een minimalisatie van haar impact door de CO2-uitstoot en afval te beperken en door certificaten te behalen (LEED, BREEAM, …) voor haar projecten.
SDG 6, 12, 13

Business Behaviour

BESIX Group heeft zich ertoe verbonden duurzaam aan te kopen en de gedragscodes na te leven.
SDG 8, 9, 17

Bij het streven naar deze prioriteiten moet BESIX Group rekening houden met 5 belangrijke uitdagingen binnen de sector:

 • 1. de klimaatverandering
 • 2. de vergrijzing van de maatschappij
 • 3. de toenemende nood aan duurzame gebouwen
 • 4. de nood aan hernieuwbare energie en drinkbaar water
 • 5. de nood aan talentmanagement

Als we de vier pijlers combineren met de uitdagingen binnen de industrie, komen we tot de volgende verbintenissen voor BESIX Group:

 • 1. Een maatschappij met een lage koolstofafdruk en weinig afval mogelijk maken
 • 2. Groene oplossingen aanmoedigen
 • 3. Zorgen voor respectvolle en duurzame werken
 • 4. Een voorkeurswerkgever zijn
 • 5. De veiligheid en het comfort van de werknemers vergroten
 • 6. Gedragscodes integreren
 • 7. Sociale, lokale en economische ontwikkeling promoten

BESIX Group C&S Charter

Het Group C&S Charter is en blijft de referentie om de C&S-objectieven van de Groep te bepalen en om onze verwezenlijkingen te beoordelen.
 

‘Sustainability & ESG’-rapport en doelstellingen van BESIX Group

Het ‘Sustainability & ESG’-rapport van BESIX Group vertoont vooruitgang doorheen de jaren. Sinds 2019 is het onderverdeel in een aantal hoofdthema’s, zoals het beheer van CO2, eerlijke arbeidsomstandigheden, verantwoord gedrag… Deze thema’s zijn de praktische drijfveren voor de implementatie van elke verbintenis. BESIX Group volgt de richtlijnen van de ISO 26000 en rapporteert met referentie aan de standaarden van het GRI. Het GRI stelt onze klanten en stakeholders in staat om bewust te zijn van onze doelstellingen en de acties die we ondernemen om ze te bereiken. 

Het ‘Sustainbility & ESG”-rapport sluit aan bij het Activiteitenverslag van BESIX Group.

Ontdek het ‘Sustainbility & ESG’-rapport van 2022.*

Digitaal ‘Sustainability & ESG’-rapport

*Als antwoord op de vraag van investeerders voor niet-financiële criteria heeft BESIX beslist het ‘Sustainability & Citizenship’-rapport te hernoemen naar ‘Sustainability & ESG’-rapport.

Sensibiliseren

Met onze Gedragscodes, die door steeds meer collega’s, onderaannemers en leveranciers onderschreven worden, wensen we een verhoogd bewustzijn en verandering op gang te brengen die verder reikt dan onze eigen organisatie. Daarom nemen we deel aan denktanks om bedrijven beter te kunnen begeleiden met betrekking tot MVO-verantwoordelijkheden: het Belgische SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling, de werkgroep Corporate responsibility van EIC (European International Contractors), …

Partners en onderaannemers

Voor de complexe, grootschalige projecten waaraan BESIX Group werkt, moeten we uiteraard derde partijen, consortiumpartners en onderaannemers inschakelen.

Onze Gedragscode inzake duurzame en verantwoordelijke aankoop is onze leidraad voor het samenwerken met externe partners en hen op te volgen. De Gedragscode zegt ons ook te luisteren naar VZW’s als ze ons informatie en feedback geven over praktijken die ingaan tegen onze principes.

In 2016 hebben we open en constructief met een van hen gecommuniceerd toen zij de werkomstandigheden onderzochten op een werf in Qatar, waar we samen met onderaannemers als consortiumpartner aan de slag waren.

We hebben van die contacten gebruik gemaakt om het toezicht op onze onderaannemers te verbeteren en onze werkomstandigheden zo professioneel en ethisch mogelijk te maken in elk land waar we actief zijn.

Woon- en werkomstandigheden van gastarbeiders in het Midden-Oosten

BESIX is al actief in het Midden-Oosten sinds 1965: eerst in de Emiraten, dan Qatar, Saudi-Arabië, Bahrein en uiteindelijk Oman. Werken in deze regio omvat een rotsvast engagement om hoogkwalitatief werk af te leveren, en goede leefomstandigheden te voorzien voor onze werknemers. Beide blijven we verbeteren doorheen de jaren.

Onze projecten in de expertisedomeinen gebouwen, maritieme werken en infrastructuurwerken vragen een enorme mankracht die niet altijd lokaal aanwezig is. Vandaag hebben we meer dan 8.000 werknemers in het Midden-Oosten. Velen van hen zijn gastarbeiders, voornamelijk afkomstig uit Zuidoost-Azië en het Indiase subcontinent.

BESIX probeert verder te gaan dan de lokale regelgevingen. We installeerden inkoop- en rekruteringsprocessen om misbruik van de gastarbeiders tegen te gaan en we eisen hetzelfde respect voor deze regels van onze onderaannemers. In het Midden-Oosten, en dan vooral in Qatar, voerden we hogere woonstandaarden in die ook recreatieve faciliteiten en taal- en ICT-trainingen bieden.

In 2017 tekende BESIX Group een internationaal raamakkoord voor eerlijke werkomstandigheden met de BWI (Building & Wood Workers’ International). Het doel van dit akkoord is om het welzijn van bedienden en arbeiders, tewerkgesteld door BESIX Group, te bevorderen en te beschermen. Het toont het engagement aan van de groep om haar werknemers, ongeacht hun leeftijd, geslacht, burgerlijke stand, zwanger- of moederschap, mogelijke beperking, etniciteit, religie, politieke mening of geloof, eerlijke werkomstandigheden te bieden.

BESIX Foundation

BESIX Foundation is een private stichting, opgericht door BESIX Group in 2009 om de 100e verjaardag van het bedrijf te vieren. Het steunt goed doelen door hen financiële steun te geven om hun doelen te bereiken.

De stichting moedigt ook vrijwilligerswerk aan bij de werknemers van BESIX Group. Onderwijs, Bouw en Milieu zijn de hoofdthema’s van de ondersteunde projecten.

BESIX Foundation heeft ook twee eigen initiatieven opgericht doorheen de jaren:

Right 2 Learn

Onze arbeiders in het Midden-Oosten zijn vaak ver weg van huis. Een groot deel van hun loon wordt gespendeerd aan telefoontjes naar het thuisfront. BESIX Foundation zette basis computerlessen op om hen kennis te laten maken met het wereldwijde web en zo ook te besparen op de vele telefoontjes.

Er werden 4 trainingscentra en cybercafés opgericht, ofwel op de werf of in hun leefgemeenschap. Collega’s uit de groep stellen zich vrijwillig kandidaat om hen te coachen en te begeleiden.

Het succesverhaal van Right2Learn zet zich voort. De eerste groep studenten heeft hun missie perfect volbracht. Het meest ongelofelijke moment tijdens deze lessen is als je iemand een computer ziet gebruiken voor de allereerste keer. Het geeft je een fantastisch gevoel en spoort je aan om meer te doen. Ik moedig iedereen aan om deel te nemen aan dit fantastisch initiatief!

Mohamed Riadh Aroua
Administration Manager, Six Construct

KiddyBuild

Voor één dag nodigen we kansarme kinderen uit het 5e en 6e leerjaar uit op onze werven of loodsen. Zo bieden we hen de kans om de grote variëteit aan jobs te ontdekken in de bouwsector. Enthousiaste medewerkers van BESIX Group gidsen hen en tonen hen waarom ze houden van hun job. Zelfs als de kinderen geen carrière in de bouw ambiëren, stimuleert KiddyBuild hen om een beroep te vinden waar ze van houden en er hard voor de werken.
Dit project wordt ondersteund door de Confederatie Bouw en de Stichting voor Onderwijs in België.

In de VAE nodigt onze concessie in Ajman tot wel 300 studenten per jaar uit om hen te tonen hoe de watercyclus werkt en hoe afvalwater behandeld wordt. Dit verhoogt ook hun besef van hoe ze het milieu kunnen beschermen.

Contact

Bezoek de website van BESIX Foundation of onze Facebookpagina voor meer informatie.

Je kan ook contact opnemen met ons via het emailadres ESG@besix.com.