Project Nieuwegein, Nederland

Prinses Beatrixsluis

Grootscheepse renovatie Beatrixsluis

Bij de renovatie van de Beatrixsluis besteedde BESIX maximale aandacht aan een naadloze integratie in het landschap. Ontdek hoe het team dit aanpakte.

Onze oplossing

De BESIX Group bundelde de krachten met financieel adviesbureau Rebel, investeerder TDP, grondverzetbedrijf Martens en Van Oord en specialist in elektromechanica Agidens. Als consortium Sas van Vreeswijk tekende BESIX voor het ontwerp, de bouw en de financiering van een 3e kolk, de verbreding van het Lekkanaal bij Nieuwegein en de aanleg van extra ligplaatsen voor schepen. Daarnaast neemt het aannemerscollectief ook het onderhoud van het hele sluizencomplex en Lekkanaal voor 27 jaar voor zijn rekening.

Dankzij nauw overleg met de bevoegde overheid en verschillende havenbedrijven, kon Sas van Vreeswijk de specifieke uitdagingen voor dit project perfect bepalen, zowel op bouwtechnisch niveau als op het vlak van natuur en milieu, de historische omgeving en impact op het verkeer en de omwonenden. Daardoor wist het aannemerscollectief een realistische planning en haalbare oplossing voor te leggen en zo het vertrouwen van de opdrachtgever te winnen.

Samen met zijn partners dacht BESIX een ontwerp uit dat:

  • de capaciteit verhoogt, verder dan Rijkswaterstaat vooropstelde
  • het historische landschap behoudt
  • hinder voor de scheepvaart tijdens de werken beperkt. 

Project description

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. De sluis ligt in het Lekkanaal, de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer grote schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigde de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden.

In opdracht van Rijkswaterstaat zorgt aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk voor de aanleg van een derde sluiskolk, de verbreding van het kanaal en de aanleg van extra ligplaatsen voor schepen. De aannemerscombinatie bestond uit Besix, Heijmans en Jan de Nul.

Creatieve input

Sas Van Vreeswijk kreeg bij deze opdracht veel creatieve vrijheid van de opdrachtgever. Bij een klassiek ontwerp van binnenvaartsluizen worden doorgaans slechts twee sluisdeuren voorzien (één aan elke zijde van de sluis), plus één reservedeur. Omdat jaarlijks zo’n 50.000 schepen door de Beatrixsluis varen, koos het aannemerscollectief voor een ‘schutten XL’-ontwerp met vier roldeuren - twee aan elke kant - en een extra lange sluiskolk. Is er een defect aan een van beide sluisdeuren, dan blijft de andere beschikbaar. Door de bredere buitenste sluisdeuren en de bijkomende ruimte in de nieuwe kolk, kunnen de schepen bovendien ook bij grote drukte vlot doorvaren.

Landschap

Het monumentale uitzicht van de Beatrixsluis is bepalend voor het landschap. Er nog een heftoren aan toevoegen, zou het uitzicht te veel verstoren. Bovendien ligt de sluis in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze historisch verdedigingslinie is genomineerd voor de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het landschap mag dus niet zomaar gewijzigd worden. Daarom kiest Sas van Vreeswijk ervoor om geen hef- maar roldeuren te gebruiken voor de nieuwe sluis. Zo blijft het historische karakter van de Beatrix-sluis bewaard.

Team experience

De aannemerscombinatie neemt niet alleen het ontwerp, de bouw en financiering op zich, maar ook het onderhoud van het gehele sluizencomplex en Lekkanaal gedurende 27 jaar (DBFM). Aan de eigenlijke renovatie van het sluizencomplex wordt gedurende 3 jaar met 150 tot 200 mensen gewerkt. “Om zo’n grootschalig project overzichtelijk te houden, hebben we het opgedeeld in kleinere deelprojecten”, aldus projectdirecteur Boudewijn Bartholomeeusen (BESIX). “Op voorhand bespraken we met alle partners een gezamenlijke aanpak. Dankzij die open en transparante manier van werken, voorkomen we onaangename verrassingen.”

Minimale verkeershinder

Om de hinder voor de scheepvaart tot het absolute minimum te beperken, bouwt Sas van Vreeswijk eerst de nieuwe sluis. Pas wanneer deze operationeel is, wordt gestart met de renovatie van de bestaande kolken. Deze worden bovendien één voor één gerenoveerd. Zo blijft er altijd één kolk open voor doortocht. Ook aan de weggebruikers is gedacht. Zo is er tijdens de ochtend- en avondspits geen vrachtverkeer van en naar de werf. Om de veiligheid van zwakke weggebruikers te garanderen, worden parallelle verkeerswegen rond de werf aangelegd.

30 jaar lange Publiek-Private Samenwerking (PPS) waarbij aannemerscollectief Sas van Vreeswijk tekent voor ontwerp, nieuwbouw en renovatie over een periode van 3 jaar, financiering van het project en 27 jaar onderhoud van de infrastructuur.

Dankzij de nieuwe, langere sluiskolk en verbreding van het kanaal:

  • verhoogt de capaciteit meer dan Rijkswaterstaat vooropstelde;
  • blijft het historisch karakter van de omgeving bewaard;
  • kan het scheepvaartverkeer tijdens de renovatiewerken blijven doorstromen.

Flora en fauna

De Beatrixsluis wordt omringd door natuurgebied. Om de flora en fauna te beschermen, betrok Sas van Vreeswijk ecologen bij het ontwerp en de fasering van het project. Bomen die gerooid moesten worden, werden elders in de omgeving opnieuw ingeplant. Vissen, kikkers, vleermuizen en andere dieren werden gevangen en in nabijgelegen gebied opnieuw uitgezet.

Projectinformatie

Projectnaam

Prinses Beatrixsluis

Categorie

Sluizen, Water

Contracttype

Design, Build, Finance & Maintenance

Locatie

Nieuwegein, Nederland

Stakeholder(s)

BESIX Nederland

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Bouwperiode

2016 - 2019

Onderhoudsperiode

2016 - 2046Gerelateerd nieuws

Gelijkaardige projecten